Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 25.9.2022, 17:33:35

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 9. 2022
mierny dážď 17 °C 11 °C
pondelok 26. 9. slabý dážď 14/11 °C
utorok 27. 9. slabý dážď 16/9 °C
streda 28. 9. slabý dážď 17/7 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č.12/2021, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 42x

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 179x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 197x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 259x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 211x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 281x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 403x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 879x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 448x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 458x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 562x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 668x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 511x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 605x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 624x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 636x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 521x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 670x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 484x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 550x

Stránka