Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 4.6.2023, 13:57:34

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 6. 2023
zamračené 18 °C 10 °C
pondelok 5. 6. slabý dážď 23/14 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 20/15 °C
streda 7. 6. mierny dážď 19/15 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č.2 o podmienkach držania psov na území Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 3x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 30/2022 O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE Stiahnuté: 13x

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HONTIANSKA VRBICA číslo 1/2023 o miestnych daniach Stiahnuté: 17x

VZN č.24 z r. 2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 18x

VZN č.12 z r. 2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 16x

2021

VZN č.12/2021, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 85x

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 212x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 229x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 297x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 244x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 314x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 432x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 921x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 476x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 483x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 591x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 712x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 540x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 637x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 660x

Stránka