Dátum a čas

Dnes je pondelok, 27.6.2022, 5:22:47

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 6. 2022
takmer jasno 32 °C 20 °C
utorok 28. 6. zamračené 32/19 °C
streda 29. 6. mierny dážď 36/19 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 33/19 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č.12/2021, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 30x

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 168x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 185x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 245x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 193x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 267x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 388x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 862x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 434x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 446x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 549x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 650x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 496x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 587x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 615x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 622x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 505x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 658x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 473x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 533x

Stránka