Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 22.4.2021, 5:38:48

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 22. 4. 2021
slabý dážď 15 °C 7 °C
piatok 23. 4. jasná obloha 12/2 °C
sobota 24. 4. jasná obloha 14/2 °C
nedeľa 25. 4. oblačno 14/5 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 108x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 113x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 145x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 114x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 193x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 312x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 757x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 359x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 390x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 480x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 561x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 443x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 499x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 559x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 538x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 434x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 572x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 406x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 430x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 395x

Stránka