Dátum a čas

Dnes je utorok, 31.1.2023, 22:13:51

Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
slabé sneženie 4 °C 1 °C
streda 1. 2. slabý dážď 5/2 °C
štvrtok 2. 2. rain and snow 6/1 °C
piatok 3. 2. rain and snow 5/0 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č.24 z r. 2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 2x

VZN č.12 z r. 2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 2x

2021

VZN č.12/2021, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 66x

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 194x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 213x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 282x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 229x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 298x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 421x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 903x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 464x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 472x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 575x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 692x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 528x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 624x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 642x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 660x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 540x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 691x

Stránka