Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 28.1.2021, 5:27:10

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 28. 1. 2021
sneženie 1 °C -3 °C
piatok 29. 1. rain and snow 3/-1 °C
sobota 30. 1. rain and snow 6/0 °C
nedeľa 31. 1. zamračené 1/-1 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 92x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 96x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 114x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 95x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 176x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 295x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 722x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 336x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 375x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 461x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 533x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 428x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 476x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 538x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 519x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 414x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 541x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 390x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 408x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 372x

Stránka