Dátum a čas

Dnes je pondelok, 24.2.2020, 22:52:13

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 2. 2020
9 °C 4 °C
utorok 25. 2. 11/3 °C
streda 26. 2. 8/4 °C
štvrtok 27. 2. 6/0 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 15x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 13x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 18x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 18x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 88x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 203x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 533x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 245x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 303x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 374x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 410x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 347x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 394x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 460x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 415x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 335x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 429x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 310x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 327x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 293x

Stránka