Dátum a čas

Dnes je streda, 4.8.2021, 15:51:25

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 8. 2021
slabý dážď 27 °C 17 °C
štvrtok 5. 8. slabý dážď 25/16 °C
piatok 6. 8. oblačno 25/14 °C
sobota 7. 8. takmer jasno 31/15 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 125x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 129x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 179x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 139x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 212x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 337x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 788x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 381x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 411x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 498x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 588x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 457x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 521x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 571x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 566x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 453x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 601x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 421x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 471x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 415x

Stránka