Dátum a čas

Dnes je pondelok, 17.1.2022, 21:21:57

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 1. 2022
rain and snow 4 °C 0 °C
utorok 18. 1. jasná obloha 3/-1 °C
streda 19. 1. jasná obloha 3/-2 °C
štvrtok 20. 1. rain and snow 3/-2 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č.12/2021, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 9x

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 140x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 149x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 216x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 167x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 239x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 360x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 824x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 403x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 427x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 521x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 622x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 473x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 551x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 593x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 587x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 472x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 628x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 447x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 503x

Stránka