Dátum a čas

Dnes je piatok, 30.10.2020, 9:25:56

Aktuálne počasie

dnes, piatok 30. 10. 2020
mierny dážď 11 °C 6 °C
sobota 31. 10. slabý dážď 16/9 °C
nedeľa 1. 11. oblačno 13/8 °C
pondelok 2. 11. oblačno 14/6 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 69x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 79x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 88x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 71x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 146x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 271x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 673x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 320x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 358x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 440x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 511x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 408x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 458x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 515x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 497x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 394x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 511x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 370x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 389x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 355x

Stránka