Dátum a čas

Dnes je utorok, 26.5.2020, 15:47:46

Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 5. 2020
mierny dážď 18 °C 8 °C
streda 27. 5. mierny dážď 20/8 °C
štvrtok 28. 5. slabý dážď 20/8 °C
piatok 29. 5. oblačno 18/7 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 33x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 30x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 37x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 30x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 106x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 220x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 568x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 267x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 319x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 394x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 435x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 365x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 415x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 475x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 433x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 351x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 447x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 327x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 342x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 309x

Stránka