Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hontianska Vrbica
obec

Hontianska Vrbica

Územný plán obce

Územný plán obce Hontianská Vrbica

Územný plán obce - textová časť

00UzemnyPlanHV_TextovaCast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,69 kB

Situácia - príloha č.1

01 SituaciaSirsieVztahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,63 MB

Komplexný urbanistický návrh - príloha č.2

02 KomplexnyUrbanistickyNavrh_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,59 MB

Komplexný urbanistický návrh - príloha č.3

03 KomplexnyUrbanistickyNavrh_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,53 MB

Výkres regulátorov - príloha č. 4

04 VykresRegulatorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB

Verejné technické vybavenie obce - príloha č.5

05 RiesenieVerejneTechnickeVybavenieObce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,26 MB

Ochrana prírody a tvorba krajiny - príloha č.6

06 OchranaPrirodyATvorbyKrajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,86 MB

Perspektíva použitia PPF - príloha č.7

07 PerspektivaPouzitiaPPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,64 MB

Verejné dopravné vybavenie - príloha č.8

08 RiesenieVerejnehoDopravnehoVybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB

Zmeny a doplňky č.1

Územný plán - textová časť

uzemnyplan-hv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,56 kB

Situácia - príloha č.1

1_situacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,17 MB

Komplexný urbanistický návrh - príloha č.2

2-komplexnyurbanistickynavrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

Ochrana prírody, tvorba krajiny - príloha č. 3

3-ochranaprirody-tvorbakrajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB

Technické vybavenie - príloha č.4

4-technickevybavenieobce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 707,03 kB

Dopravné vybavenie - príloha č.5

5-dopravnevybavenieobce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 863,02 kB

Regulatívy a limity - príloha č.6

6-regulativylimity.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 729,11 kB

Perspektívne použitia PPF - príloha č.7

7-perspektivnepouzitiappf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,44 kB

hore