Dátum a čas

Dnes je pondelok, 25.1.2021, 17:04:55

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 1. 2021
slabé sneženie 3 °C 0 °C
utorok 26. 1. zamračené 3/-2 °C
streda 27. 1. oblačno 2/-1 °C
štvrtok 28. 1. zamračené 1/-2 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 91x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 96x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 113x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 95x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 176x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 295x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 712x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 336x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 374x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 461x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 533x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 428x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 475x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 537x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 518x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 413x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 541x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 390x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 408x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 372x

Stránka