Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2018

DOHODA č.18/15/050/8

2018/13

2 591,04 EUR dvetisícpäťstodeväťdesiatjeden 04/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

21.03.2018

Kúpna zmluva

2018/12

2 120,27 EUR dvetisícstodvadsať 27/100

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2018

Kúpna zmluva

2018/11

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

06.03.2018

DOHODA č.18/15/50j/5

2018/10

9 327,60 EUR deväťtisíctristodvadsaťsedem 60/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

22.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2018 č.2/2018

2018/09

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

22.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2018 č.1/2018

2018/08

10 500,00 EUR desaťtisícpäťsto

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

21.02.2018

Kúpna zmluva

2018/07

359 280,00 EUR tristopäťdesiatdeväťtisícdvestoosemdesiat

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

15.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.013/2018

2018/06

950,00 EUR deväťstopäťdesiat

SUPPORT a CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

31.01.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2018/05

16,25 EUR šestnásť 25/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

26.01.2018

Zmluva č.5/1000098403 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2018/04

10,00 EUR desať

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

24.01.2018

Darovacia zmluva č.229/2018

2018/03

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Pierott, n.o.

15.01.2018

Darovacia zmluvy č.1/2018

2018/02

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

10.01.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo : 18K662002

2018/01

Neuvedené

DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

29.12.2017

Zmluva o poskytnuití finančného príspevku č.RR2017/03/58

2017/67

800,00 EUR osemsto

Nadácia ZSE

Obec Hontianska Vrbica

29.12.2017

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

2017/66

887,44 EUR Osemtoosemdesiatsedem 44/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/65

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/64

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/63

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/62

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/61

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/60

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Ďurčík

15.12.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

2017/59

19,99 EUR devätnásť 99/100

Obec Hontianska Vrbica

Slovak Telekom, a.s.

01.12.2017

DOHODA č.17/15/010/138

2017/58

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

01.12.2017

DOHODA č.17/15/012/43

2017/57

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

27.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2017/56

15,00 EUR pätnásť

Obec Hontianska Vrbica

Slovak Telekom, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: