Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.09.2017

29/2017

Smaltové tabule domových súpisných čísel 30ks

126,00 EUR stodvadsaťšesť

Pavol Krasňanský

Obec Hontianska Vrbica

18.09.2017

28/2017

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu so zameraním na činnosť C2

600,00 EUR šesto

ManosCONSULTING s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.09.2017

27/2017

Zriadenie vodovodnej prípojky vrátane montáže vodomeru p. Gabriela Gazdíková

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

31.08.2017

26/2017

Údržba detského ihriska v základnej škole

10 218,00 EUR desťtisícdvestoosemnásť

Intersystem EU, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

31.08.2017

25/2017

Obnova pomníka padlých

Neuvedené

Endre Tóth

Obec Hontianska Vrbica

30.08.2017

23/2017

Úprava skládky stavebnej sute buldozérom

Neuvedené

MARKON-N, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

30.08.2017

24/2017

Zhotovenie projektovej dokumentácie " Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice "

1 680,00 EUR jedentisícšestoosemdesiat

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

22.08.2017

22/2017

Úprava povrchu stien a stropu vrátane maliarskych prác v dome smútku

1 857,77 EUR jedentisícosemstopäťdesiatsedem 77/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

22.08.2017

21/2017

Úprava povrchu stien a stropov vrátane maliarskych prác v základnej škole

1 921,73 EUR jedentisícdeväťstodvadsaťjeden 73/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

25.07.2017

19/2017

Vypracovanie žiadosti o NFP

500,00 EUR päťsto

Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

13.07.2017

18/2017

Zakúpenie krovinorezu STIHL FS310+AC40-2

599,00 EUR päťstodeväťdesiatdeväť

LESPOL-SERVIS s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

15.08.2017

20/2017

Zriadenie odbočenia na vodovodnú prípojku s dodávkou a montážou vodomeru. na par.č. 8 kat.úz. H.Vrbi

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

04.07.2017

17/2017

Murárske práce v ZŠ

Neuvedené

Zsolt Hermán

Obec Hontianska Vrbica

20.06.2017

16/2017

Demontáž a osadenie stĺpa elektrického osvetlenia

Neuvedené

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

20.06.2017

15/2017

Vyhotovenie pieskoviska pre základnú školu

839,64 EUR osemtotridsaťdeväť 64/100

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

02.06.2017

14/2017

Vyhotovenie konštrukcie pieskoviska

839,64 EUR osemstotridsaťdeväť 64/100

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

26.05.2017

13/2017

kvetinové priesady

Neuvedené

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

16.05.2017

12/2017

Aerovizuálnu prehliadku obce

880,00 EUR osemstoosemdesiat

Michal Rostas-Soundvision

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2017

11/2017

Zakúpenie trávneho traktora Kawasaki CubCadet XT2 QR106

3 199,90 EUR tritisícstodevädesiatdeväť 90/100

LESPOL-SERVIS s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

09.05.2017

10/2017

Spracovanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy Úradu vlády SR

250,00 EUR dvastopäťdesiat

Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

03.05.2017

9/2016

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na zriadenie EP

100,00 EUR sto

Štefan Vitál

Obec Hontianska Vrbica

24.04.2017

8/2016

Servisné práce na čistiarni odpadových vôd značky TOPAS 40-50M

Neuvedené

PRENAK spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

31.03.2017

7/2017

Zhotovenie zámeru-architektonickej štúdie " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice"

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

27.03.2017

6/2017

Kotvené lety balónom na 16.07.2017

Neuvedené

Branislav Končír

Obec Hontianska Vrbica

27.03.2017

5/2017

Kompostér JRK 2000 Premium 3ks

1 017,00 EUR jedentisícsedemnásť

JRKWaste Managment, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: