Navigácia

Obsah

Vybrať kategóriu znamená zobraziť dokumenty týkajúce sa :

1. Volieb do orgánov samosprávy obcí

2. Volieb do orgánov samosprávy krajov

3. Referenda

2022

Informácia v Slovenskom jazyku Stiahnuté: 95x | 15.06.2022

Informácia v Maďarskom jazyku Stiahnuté: 50x | 15.06.2022

Informácia v Slovenskom jazyku Stiahnuté: 54x | 15.06.2022

Informácia v Maďarskom jazyku Stiahnuté: 34x | 15.06.2022

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Stiahnuté: 69x | 12.07.2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Hontianska Vrbica. Stiahnuté: 60x | 12.07.2022

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 50x | 12.07.2022

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti- k voľbám do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 44x | 11.08.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici Stiahnuté: 206x | 12.09.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 229x | 12.09.2022

Oznámenie telefonického kontaktu na zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hontianskej Vrbici na účel podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania Stiahnuté: 34x | 23.10.2022

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku Stiahnuté: 14x | 14.11.2022

Informácia pre voliča v maďarskom jazyku Stiahnuté: 14x | 14.11.2022

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Stiahnuté: 12x | 14.11.2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK Stiahnuté: 12x | 14.11.2022

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 12x | 14.11.2022

Žiadosť o voľbu poštou Stiahnuté: 12x | 14.11.2022

Stránka

  • 1