Navigácia

Obsah

Organizačné usporiadanie MŠ, pokyny rodičom

Personálne obsadenie MŠ
Denný poriadok MŠ
Zameranie Materskej školy
Čo potrebuje dieťa do MŠ
List rodičom
Informačný list

 

 

 

Tlačivá

Žiadosť na prijatie dieťaťa (671.55 kB)
Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa
Odhlásenie z MŠ

 Logo

S Pampúšikom bezpečne na cestách

Materská škola v Hontianskej Vrbici v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách" Nadácie Volkswagen Slovakia získala finančný grant 2945€. Nadácia podporila 17 projektov zo 162 subjektov z celého Slovenska.

Máj 2015 :

Deti v spolupráci s rodičmi a učiteľkami sa oboznámili s projektom Pampúšikom bezpečne na cestách .V prvej časti projektu si deti spoločne s pani učiteľkami vyrobili „Pampúšikovu cestu v interiéri" , dopravné prostriedky ,značky a prechody pre chodcov kde využívali pri práci farebné papiere , lepidlá , farby , plastelínu a mnoho iných výtvarných potrieb a zároveň sa formou hier oboznamovali s pravidlami cestnej premávky. Našu MŠ navštívil aj dopravný policajt z Levického Policajného zboru Pán kpt.Ing.Peter Polák – formou interaktívnej hry deťom priblížil rôzne dopravné situácie a deti poučil ako sa správať na cestách keď sa bicyklujú , korčuľujú –aby boli viditeľní a prečo sú dôležité reflexné pásky a vesty.

Jún 2015 :

Na „pampúšikovej ceste"  sa deti oboznamovali  s bezpečnosťou  na cestách pomocou interaktívnych hier a rozprávok. Deti prostredníctvom rozprávky „ O pampúšikovi" spoznávali  význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky pod vedením učiteliek, policajtov, Červeného kríža a Dobrovoľného hasičského zboru. Za možnosť  uskutočnenia projektu ďakujeme Nadácii  Volkswagen Slovakia.