Navigácia

Obsah

Organizačné usporiadanie MŠ, pokyny rodičom

Denný poriadok MŠ
Zameranie Materskej školy
Čo potrebuje dieťa do MŠ
List rodičom
Informačný list

 

Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa (673.94 kB)
Odhlásenie z MŠ

 Logo

S Pampúšikom bezpečne na cestách

Materská škola v Hontianskej Vrbici v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách" Nadácie Volkswagen Slovakia získala finančný grant 2945€. Nadácia podporila 17 projektov zo 162 subjektov z celého Slovenska.

Máj 2015 :

Deti v spolupráci s rodičmi a učiteľkami sa oboznámili s projektom Pampúšikom bezpečne na cestách .V prvej časti projektu si deti spoločne s pani učiteľkami vyrobili „Pampúšikovu cestu v interiéri" , dopravné prostriedky ,značky a prechody pre chodcov kde využívali pri práci farebné papiere , lepidlá , farby , plastelínu a mnoho iných výtvarných potrieb a zároveň sa formou hier oboznamovali s pravidlami cestnej premávky. Našu MŠ navštívil aj dopravný policajt z Levického Policajného zboru Pán kpt.Ing.Peter Polák – formou interaktívnej hry deťom priblížil rôzne dopravné situácie a deti poučil ako sa správať na cestách keď sa bicyklujú , korčuľujú –aby boli viditeľní a prečo sú dôležité reflexné pásky a vesty.

Jún 2015 :

Na „pampúšikovej ceste"  sa deti oboznamovali  s bezpečnosťou  na cestách pomocou interaktívnych hier a rozprávok. Deti prostredníctvom rozprávky „ O pampúšikovi" spoznávali  význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky pod vedením učiteliek, policajtov, Červeného kríža a Dobrovoľného hasičského zboru. Za možnosť  uskutočnenia projektu ďakujeme Nadácii  Volkswagen Slovakia.