Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2018

Zmluva č.3/2018 o nájme bytu

2018/57

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

10.08.2018

Zmluva o termínovanom úvere č.144/001/18

2018/56

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

10.08.2018

Zmluva o temínovanom úvere č.23/032/08

2018/55

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.07.2018

Zmluva o dodávke plynu č.6300249815

2018/52

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.9/2018

2018/51

667,56 EUR šestošesdesiatsedem 56/100

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.8/2018

2018/50

667,56 EUR šestošesdesiatsedem 56/100

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2018

2018/49

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2018

2018/48

667,56 EUR šestošesdesiatsedem 56/100

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Kuba

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2018

2018/47

667,64 EUR šestošesťdesiatsedem 64/100

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č. 5/2018

2018/46

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2018

2018/45

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2018

2018/44

327,08 EUR tristodvadsťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Alžbeta Valentíková

19.07.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/43

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

03.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sportredkovateľom v052018

2018/42

Neuvedené

Asseco Solutions, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498633

2018/41

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498609

2018/40

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498583

2018/39

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498530

2018/38

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498696

2018/37

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498819

2018/36

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106496672

2018/35

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498669

2018/34

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

22.06.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete č.4003140618

2018/33

216,32 EUR dvestošestnásť 32/100

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

21.06.2018

Záložná zmluva č.400/183/2018

2018/32

280 228,00 EUR dvestoosemdesiattisícdvestodvadsaťosem

Obec Hontianska Vrbica

Štátny fond rozvoja bývania

20.06.2018

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

2018/31

172,01 EUR stosedemdesiatdva 01/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: