Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2019

Zmluva č.65093/2019/33 o poskytovaní služieb

48/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

04.09.2019

Dodatok č.1

47/2019

49 665,06 EUR štyridsaťdeväťtisícšestošesťdesiatpäť eur, šesť centov

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva č.8/2019 o nájme bytu

46/2019

Neuvedené

Ondrej Földi, Iveta Földiová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.7 o nájme bytu

45/2019

Neuvedené

Tibor Gálos

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.6 o nájme bytu

44/2019

Neuvedené

Mgr. Erika Kuba, Róbert Kuba

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.5 o nájme bytu

43/2019

Neuvedené

Ing. Helena Klepáčová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.4/2019 o nájme bytu

42/2019

Neuvedené

Mgr. Erika Obertová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.3/2019 o nájme bytu

41/2019

Neuvedené

Eva Jandurová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.2/2019 o nájme bytu

40/2019

Neuvedené

Alžbeta Valentíková

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.1/2019 o nájme bytu

39/2019

Neuvedené

Eugen Racsko

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.8/2019

38/2019

667,56 EUR šestošesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

Ondrej Földi

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2019

37/2019

667,56 EUR šestošesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

Tibor Gálos

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2019

36/2019

667,56 EUR šestošesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

Mgr. Erika Kuba

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.5/2019

35/2019

667,64 EUR šestošesdesiatsedem eur šesťdesiatštyri centov

Ing. Helena Klepáčová

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2019

34/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osem centov

Mgr. Erika Obertová

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2019

33/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osem centov

Eva Jandurová

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2019

32/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osem centov

Alžbeta Valentíková

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2019

31/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osemcentov

Eugen Racsko

Obec Hontianska Vrbica

15.07.2019

Zmluva o grantovom účte

30/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

10.07.2019

Dodatok č.1 k Dohode o zábezpeke č.1/2018

29/2019

706,64 EUR sedemtošesťeur a šesťdesiatštyri centov

Tomáš Ďurčík

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.1

28/2019

Neuvedené

Tomáš Ďurčík

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2019

Zmluva o nájme pozemku č.1/2019

27/2019

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Peter Bakai

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2019

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č.144/002/19

26/2019

70 000,00 EUR sedemdesiat tisíc

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

01.07.2019

DODATOK č. k zmluve č.PHZ-OPK1-2018-002321 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 16.10.2018

25/2019

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19.06.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

24/2019

0,20 EUR dvadsať cento za 1 kg

Obec Hontianska Vrbica

Biomarina-biowaste s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: