Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2019

Zmluva o poskytovaní služby

56/2019

60,00 EUR šesťdesiat eur

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.11.2019

DOHODA č.19/15/012/34 uzatvorená podľa §12 ods.3 pís. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o po,oci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

55/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

05.11.2019

DOHODA č.19/15/010/76 uzatvorená podľa §10 odst. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

54/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

29.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

53/2019

60,00 EUR šesťdesiat eur

Tatiana Šuránska

Obec Hontianska Vrbica

18.10.2019

Príkazná zmluva č.16/2019/EL

52/2019

150,00 EUR stopäťdesiat

Mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Hontianska Vrbica

02.10.2019

Zmluva o dielo

51/2019

17 014,96 EUR sedemnásťtisíc štrnásť eur deväťdesiatšesť centov

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

25.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

50/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

10.09.2019

Kúpna zmluva

49/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing. Ernest Balla

Obec Hontianska Vrbica

10.09.2019

Zmluva č.65093/2019/33 o poskytovaní služieb

48/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

04.09.2019

Dodatok č.1

47/2019

49 665,06 EUR štyridsaťdeväťtisícšestošesťdesiatpäť eur, šesť centov

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva č.8/2019 o nájme bytu

46/2019

Neuvedené

Ondrej Földi, Iveta Földiová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.7 o nájme bytu

45/2019

Neuvedené

Tibor Gálos

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.6 o nájme bytu

44/2019

Neuvedené

Mgr. Erika Kuba, Róbert Kuba

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.5 o nájme bytu

43/2019

Neuvedené

Ing. Helena Klepáčová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.4/2019 o nájme bytu

42/2019

Neuvedené

Mgr. Erika Obertová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.3/2019 o nájme bytu

41/2019

Neuvedené

Eva Jandurová

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.2/2019 o nájme bytu

40/2019

Neuvedené

Alžbeta Valentíková

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

Zmluva č.1/2019 o nájme bytu

39/2019

Neuvedené

Eugen Racsko

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.8/2019

38/2019

667,56 EUR šestošesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

Ondrej Földi

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2019

37/2019

667,56 EUR šestošesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

Tibor Gálos

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2019

36/2019

667,56 EUR šestošesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

Mgr. Erika Kuba

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.5/2019

35/2019

667,64 EUR šestošesdesiatsedem eur šesťdesiatštyri centov

Ing. Helena Klepáčová

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2019

34/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osem centov

Mgr. Erika Obertová

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2019

33/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osem centov

Eva Jandurová

Obec Hontianska Vrbica

26.07.2019

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2019

32/2019

327,08 EUR tristodvadsaťsedem eur osem centov

Alžbeta Valentíková

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: