Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2020

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-VO-154-024/2020

35/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

30.11.2020

Zmluva o výpožičke majetku štátu

34/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

22.10.2020

DOHODA č.20/15/012/36

33/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

22.10.2020

DOHODA č.20/15/010/21

32/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

21.10.2020

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

31/2020

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

09.10.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2020

30/2020

316,08 EUR tristošestnást eur osem centov

Ján Križan, Matra Križanová

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.5/2020

29/2020

316,72 EUR tristošestnísť eur sedemdesiatdva centov/

Iveta Ottmárová

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2020

Zmluva č.6/2020 o nájme bytu

28/2020

Neuvedené

Ján Križan, Matra Križanová

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2020

Zmluva č5/2020 o nájme bytu

27/2020

Neuvedené

Iveta Ottmárová

Obec Hontianska Vrbica

06.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

26/2020

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

28.09.2020

Zmluva č.66580/2020/34 o poskytovaní služieb

25/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

18.08.2020

Zámenná zmluva

24/2020

Neuvedené

Ing.Ladislav Sluka

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2020

23/2020

706,68 EUR sedemstošesťeur šesťdesiatosemcentov

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2020

22/2020

706,88 EUR sedemstošesťeur osemdesiatosemcentov

Jaroslava Racsková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2020

21/2020

316,72 EUR tristošestnásteur osemdesiatdvacentov

Magdaléna Šimková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.4/2020 o nájme bytu

20/2020

Neuvedené

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.3/2020 o nájme bytu

19/2020

Neuvedené

Jaroslava Racsková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.2/2020 o nájme bytu

18/2020

Neuvedené

Magdaléna Šimková

Obec Hontianska Vrbica

10.08.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

17/2020

30,00 EUR tridsať

Tibor Fazekaš

Obec Hontianska Vrbica

05.08.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2020

100,00 EUR stoeur

Jozef Uram

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2020

Kúpna zmluva

15/2020

5 542,80 EUR päťtisícpäťstoštyridsaťdva eur osemdesiat centov

MUDr. Ľubomír Štefanko, MUDr. Judita Štefanková

Obec Hontianska Vrbica

24.07.2020

Zmluva č.1/2020 o nájme bytu

14/2020

Neuvedené

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

24.07.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2020

13/2020

706,88 EUR sedemstošesťeur osemdesiatosemcentov

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

20.07.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

12/2020

30,00 EUR tridsťeur

Tibor Fazekaš

Obec Hontianska Vrbica

27.05.2020

Darovacia zmluva č.1/2020

11/2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: