Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2014

Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č.1400043

2014/17

12 707,42 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hontianska Vrbica

15.07.2014

Kúpna zmluva

2014/15

2 053,35 EUR

Marián Hancko

Hontianska Vrbica

09.07.2014

Dohoda uzatvorená podľa §10 odst.3, odst.9 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

2014/14

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

09.07.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

2014/13

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

01.07.2014

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

2014/12

13 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Hontianska Vrbica

11.06.2014

Dohoda č.24/§50/NS/2014

2014/11

1 900,04 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

11.06.2014

Dohoda č.24/§50j/NS/2014

2014/10

2 850,06 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

11.06.2014

Dohoda č.08/§52/2014/ŠR

2014/9

163,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

04.06.2014

Zmluva o pskytnutí NFP č. 1400042

2014/6

19 849,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hontianska Vrbica

24.02.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľazákona 417/2013 Z.z.

2014/5

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

24.02.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľazákona 417/2013 Z.z.

2014/4

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

24.02.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľazákona 417/2013 Z.z.

2014/3

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

17.02.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica

2014/2

1 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

07.02.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica

2014/1

10 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

17.12.2013

Zmluva o nájme pozemkov

2013/22

1,00 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

04.12.2013

Dohoda č. 21/§52/2013 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou

2013/21

1 144,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

04.12.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.2013/42

2013/20

700,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

20.11.2013

Zmluva č.278-112-7401/2013 o poskytovaní vybraných súborov

2013/19

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav BA

Obec Hontianska Vrbica

20.11.2013

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.20553/26110130083

2013/18

0,00 EUR

Ústav informácií a prognóz školastva

Obec Hontianska Vrbica

31.10.2013

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

2013/17

6 627,00 EUR

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

28.10.2013

Nájomná zmluva č.6/2013

2013/15

50,27 EUR

Obec Hontianska Vrbica

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

27.09.2013

Zmluva o dielo č.09/2013

2013/14

378,90 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

25.09.2013

Zmluva o dielo č.012/2013

2013/13

3 764,00 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

11.06.2013

Zmluva o dielo č.008/2013

2013/11

11 484,90 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

11.06.2013

Zmluva o dielo č.007/2013

2013/10

23 819,52 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: