Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2011

Dodatok č.1

2011/10

480,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Peter Bakai

Kúpna zmluva podľa §409 Obch.zák.č.513/1991 Zb.

2011/8

2 520,00 EUR

BELLIMPLEX s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o pripojení

2011/5

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytovaní služieb podľa par.261 a násl.Obch.Z

2011/6

32,86 EUR

SAMNET-inf.systém samosprávy

Obec Hontianska Vrbica

Dodatok c. 2a a c.3

2011/3

0,00 EUR

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

2011/4

800,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytnutí dotácie

2011/2

3 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytnutí dotácie

2011/1

10 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: