Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa §52

2012/7

279,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

09.05.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu

2012/6

7 947,54 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

13.04.2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.1400020

2012/5

14 100,10 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2012

Zmluva o dielo č.011/2011

2012/4

43 718,46 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2012

Zmluva o dielo č.008/2011

2012/3

19 587,36 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 080-2008.318 a č. 080-2033-318

2012/9

641,29 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

02.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2012/2

8 500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

02.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2012/1

1 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

24.11.2011

Dodatok č.2

2011/19

3 901,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

01.12.2011

Zmluva o odbere odpadu č.2071/BA/2011

2011/20

0,00 EUR

ARGUSS s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

10.11.2011

Dodatok č.2

2011/9

2 097 560,00 EUR

Dexia banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

02.11.2011

Dohoda č.54/§52/2011/NP V-2

2011/18

817,20 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

02.11.2011

Vypracovanie projektovej dokumentácie na 8.b.j.

2011/17

5 133,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

13.10.2011

Zmluva o dielo č.13/2011

2011/16

10 200,00 EUR

PROFIS NZ s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

30.09.2011

Dodatok č.2

2011/7

269 870,00 EUR

Dexia banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

15.06.2011

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.19/2011

2011/15

720,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.05.2011

Zmluva o dielo §50j

2011/14

0,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ B.Bystrica

Obec Hontianska Vrbica

28.04.2011

Dododa podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z.

2011/13

7 700,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

28.04.2011

Dododa podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z.

2011/12

544,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

Poistná zmluva

2011/11

988,30 EUR

UNIQA poisťovňa,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.03.2011

Dodatok č.1

2011/10

480,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Peter Bakai

Kúpna zmluva podľa §409 Obch.zák.č.513/1991 Zb.

2011/8

2 520,00 EUR

BELLIMPLEX s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o pripojení

2011/5

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytovaní služieb podľa par.261 a násl.Obch.Z

2011/6

32,86 EUR

SAMNET-inf.systém samosprávy

Obec Hontianska Vrbica

Dodatok c. 2a a c.3

2011/3

0,00 EUR

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: