Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.02.2021

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

3/2021

Neuvedené

ENECOL s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

22.10.2020

DOHODA č.20/15/012/36

33/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

27.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 odst.2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

2/2021

Neuvedené

Obec Svodín

Obec Hontianska Vrbica

22.01.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

1/2021

192,00 EUR stodevädesiatdva

Obec Hontianska Vrbica

Galileo Corporation s.r.o.

22.10.2020

DOHODA č.20/15/010/21

32/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

13.01.2020

Zmluva o dodávke elektriny

02/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

MAGNA ENERGIA a.s.

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

36/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

30.11.2020

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-VO-154-024/2020

35/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

30.11.2020

Zmluva o výpožičke majetku štátu

34/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

09.10.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2020

30/2020

316,08 EUR tristošestnást eur osem centov

Ján Križan, Matra Križanová

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.5/2020

29/2020

316,72 EUR tristošestnísť eur sedemdesiatdva centov/

Iveta Ottmárová

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2020

Zmluva č.6/2020 o nájme bytu

28/2020

Neuvedené

Ján Križan, Matra Križanová

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2020

Zmluva č5/2020 o nájme bytu

27/2020

Neuvedené

Iveta Ottmárová

Obec Hontianska Vrbica

21.10.2020

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

31/2020

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednita Levice, spotrebné družstvo

06.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

26/2020

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

28.09.2020

Zmluva č.66580/2020/34 o poskytovaní služieb

25/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

18.08.2020

Zámenná zmluva

24/2020

Neuvedené

Ing.Ladislav Sluka

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2020

23/2020

706,68 EUR sedemstošesťeur šesťdesiatosemcentov

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2020

22/2020

706,88 EUR sedemstošesťeur osemdesiatosemcentov

Jaroslava Racsková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2020

21/2020

316,72 EUR tristošestnásteur osemdesiatdvacentov

Magdaléna Šimková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.4/2020 o nájme bytu

20/2020

Neuvedené

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.3/2020 o nájme bytu

19/2020

Neuvedené

Jaroslava Racsková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.2/2020 o nájme bytu

18/2020

Neuvedené

Magdaléna Šimková

Obec Hontianska Vrbica

10.08.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

17/2020

30,00 EUR tridsať

Tibor Fazekaš

Obec Hontianska Vrbica

05.08.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2020

100,00 EUR stoeur

Jozef Uram

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: