Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2015

Dohoda o podmienkach vykon.menších obecných služieb §12

2015/46

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

23.11.2015

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat.3-čl.10 písm.p) kuchynské odpady určené na ďaľšie spracovanie podľa čl.14 písm.k) nariadenia (ES) č.1069/2009 č.91-VŽP/2015

2015/45

0,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.11.2015

Zmluva o termínovanom úvere č.23/014/15

2015/44

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

06.11.2015

Zmluva o poskytnutí služby č.2/2015

2015/43

650,00 EUR

Ing. Margaréta Szabóová

Obec Hontianska Vrbica

20.10.2015

Kúpna zmluva

2015/42

61 273,90 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

08.10.2015

Zmluva o dielo na prevádzkovanie elektrickej prípojky

2015/41

0,00 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.10.2015

ZMLUVA o dielo č.3/2015

2015/40

700,00 EUR

Ing. Margaréta Szabóová

Obec Hontianska Vrbica

25.09.2015

Zmluva o vystúpení

2015/39

100,00 EUR

CSEMADOK zákl.org. H.Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

24.09.2015

Dohoda o uskutočnení predaného poloplayback programu

2015/38

0,00 EUR

MC HAWER és TEKKNÖ

Obec Hontianska Vrbica

24.09.2015

ZMLUVA č.:5/10000561159 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

2015/37

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

21.09.2015

Zmluva o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce a Dodatok č.1

2015/36

0,00 EUR

AKU TRANS spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121479999

2015/35

167,76 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480036

2015/34

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121479997

2015/33

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480033

2015/32

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480000

2015/31

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480034

2015/30

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480206

2015/29

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480031

2015/28

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121480038

2015/27

69,90 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2015/26

19,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

04.08.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/25

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

28.07.2015

Zmluva o bežnom účte

2015/24

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

17.07.2015

Zmluva č.107/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

2015/23

200,00 EUR

Nitrianska samosprávny kraj

Obec Hontianska Vrbica

04.06.2015

Zmluva o výpožičke č.SITB-OO2-2015/000041-324

2015/22

1 258,80 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: