Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2017 č. 2/2017

2017/4

3 500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

02.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2017 č. 1/2017

2017/3

11 500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

24.01.2017

Zmluva o pôžičke

2017/2

140,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jozef Mikolai

02.01.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2017/1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

20.12.2016

Dodatok č.1 k darovacej zmluve

2016/60

0,00 EUR

Mária Rášiová

Obec Hontianska Vrbica

19.12.2016

DOHODA č.16/15/012/78

2016/59

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

11.11.2016

Zmluva o pôžičke

2016/58

200,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jónáš Kováč

11.11.2016

Zmluva na poskytnutie služby

2016/57

0,00 EUR

MUDr.Mária Földesiová

Obec Hontianska Vrbica

10.11.2016

Darovacia zmluva

2016/56

0,00 EUR

Mária Rášiová

Obec Hontianska Vrbica

27.10.2016

Dohoda č.16/15/010/26

2016/55

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

14.10.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/54

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan

14.10.2016

Zmluva o nájme bytu č.8/2016

2016/53

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

13.10.2016

Kúpna zmluva

2016/52

350,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ivan Bogár , Mgr.Emília Šumichrastová

10.10.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/51

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

10.10.2016

Zmluva o nájme bytu č.7/2016

2016/50

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

05.10.2016

ZMLUVA č.5/1000074875 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2016/49

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

22.09.2016

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2016/48

150,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Valéria Pastierovičová

21.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.RR/105/2016

2016/47

800,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Hontianska Vrbica

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/46

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/45

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/44

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Patrik Pilinský

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/43

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/42

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Fazekaš

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/41

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Petra Pilinská

06.09.2016

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

2016/40

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: