Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke 3/2017

2017/29

706,88 EUR sedemtošesť 88/100

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai, Erika Antalová

11.07.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

2017/28

600,00 EUR šesto

Bc.Jana Magdolenová, Za humnami 511/52, 94148 Podhájska

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

2017/27

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

04.07.2017

Zmluva

2017/26

13,90 EUR trinásť 90/100

KONFER net.s.r.o., Hlboká cesta 60/1334, 94131 Dvory nad Žitavou

Obec Hontianska Vrbica

19.06.2017

Sponzorská zmluva

2017/25

800,00 EUR osemsto

ECO TECH, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.06.2017

Zmluva č.37419 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 OZ

2017/24

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

23.05.2017

Nájomná zmluva na pozemok č.1/2017

2017/23

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Hontianska Vrbica

SLOWAK TOW SHOW, s.r.o.

15.05.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu č.5190035024

2017/22

24,00 EUR dvadsaťštyri

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2017

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/21

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Ďurčík

28.04.2017

Zmluva o pôžičke

2017/20

200,00 EUR dvesto

Obec Hontianska Vrbica

Jónáš Kováč

27.04.2017

Zmluva č.1/2017 o nájme bytu

2017/19

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Denisa Laczkovská, Tomáš Ďurčík

26.04.2017

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2017/18

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

26.04.2017

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2017/17

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

26.04.2017

Úrazové poistenie znevýhodneneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2017/16

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

24.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluvy č.2000/062

2017/15

342,00 EUR tristoštyridsaťdva

Remek,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.04.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/14

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.03.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2017/13

69,90 EUR šesťdesiatdeväť 90/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

23.03.2017

Zamestnávateľská zmluva č.100011187

2017/12

10,00 EUR desať

STABILITA,d.d.,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

22.03.2017

Dohoda č.17/15/050/8

2017/11

2 348,12 EUR dvetisíctristoštyridsaťosem 12/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

10.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

2017/10

285,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Hontianska Vrbica

07.03.2017

Dodatok č.1 k Dohode č.17/15/50j/4

2017/9

4 226,58 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

20.02.2017

Dohoda č.17/15/50J/4

2017/8

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

13.02.2017

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.710731/01

2017/7

2 251,83 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

08.02.2017

Záložná zmluva č.0021-PRB/2016/Z

2017/6

359 035,38 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

02.02.2017

Dodatok č.1 k zmluve č.7/2015

2017/5

0,00 EUR

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: