Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.RR/105/2016

2016/47

800,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Hontianska Vrbica

29.08.2016

Zmluva o používaní SW č.2000/062

2016/38

0,00 EUR

Remek,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

29.07.2016

Zmluva o dodávke plynu

2016/29

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

19.07.2016

Nájomná zmluva na pozemok č.1/2016

2016/28

1 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

SLOWAK TOW SHOW, s.r.o.

01.08.2016

Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.NN154101840

2016/30

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.07.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zarisdenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121568464

2016/27

335,52 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

17.06.2016

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2016/26

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Baláž

16.06.2016

Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo: 11-411869

2016/24

64,63 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

16.06.2016

Zmluva č.NR150647 o spolupráci podľa §59 ods.3 Zákona o odpadoch

2016/25

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.06.2016

ZMLUVA č.0021-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

2016/23

125 660,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Hontianska Vrbica

14.06.2016

Záložná zmluva č.400/238/2016

2016/22

359 035,38 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Štátny fond rozvoja bývania

10.06.2016

Zmluva o úvere č.400/238/2016 POo

2016/21

233 370,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Hontianska Vrbica

20.05.2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

2016/20

0,00 EUR

INSA, s.r.o. MACH TRADE, spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2016

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2016/19

8,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu

2016/18

24,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

04.05.2016

DOHODA č.16/15/050/7

2016/17

2 186,16 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

04.05.2016

DOHODA č.20/2016/§54-CzKN

2016/16

16 396,20 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

25.04.2016

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

2016/14

0,00 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

27.04.2016

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2016/15

840,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

14.04.2016

Koncesný zmluva

2016/13

0,00 EUR

Infralux, s.r.o., Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava 1

Obec Hontianska Vrbica

08.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2016 č.3/2016

2016/12

500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

30.03.2016

Zmluva č.NR150647 o uzatvorení budúcej zmluvy o spolupráci podľa §59 odst.3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením §289 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.

2016/11

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

18.03.2016

Zmluva č.26274

2016/9

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

18.03.2016

Zmluva o dielo

2016/8

74 391,82 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

07.03.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2016/6

216,36 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: