Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2023

Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi č.ZM-KW-OD-23-0020

33/2023

Neuvedené

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

17.05.2023

Zmluva o poskytovaní servisu a dodávky výpočtovej počítačovej techniky Professional II

32/2023

Neuvedené

Pavel Watzka-ARPIS

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2023

Zmluva o spolupráci

31/2023

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Komunálna poisťovňa, a.s

11.05.2023

Nájomná zmluva na pozemok č.1/2023

30/2023

300,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Peter Seneši, Rastislav Kovács

02.05.2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu

29/2023

40,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2023

Zmluva o združenej dodávky elektriny Firma Individual Aktiv

26/2023

Neuvedené

ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2023

Zmluva o vystúpení

28/2023

100,00 EUR

Mgr. Nikola Jakubíková

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2023

Darovacia zmluva

27/2023

80,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

OZ Pulzácia umenia pri ZUŠ v Tlmačoch

27.04.2023

Kúpna zmluva 1/2023

25/2023

2 700,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ľubomír Chladný

27.04.2023

Zmluva o prenájme profesionálnej techniky ozvučenia

24/2023

250,00 EUR

Róbert Birner

Obec Hontianska Vrbica

27.04.2023

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

23/2023

145,22 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

27.04.2023

ZMLUVA č.3230250 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

22/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

24.04.2023

DOHODA č.23/15/054/306 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

21/2023

410,64 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

20.04.2023

Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230

20/2023

Neuvedené

SR Štatistický úrad

Obec Hontianska Vrbica

12.04.2023

Zmluva č.3/2023 o nájme bytu

19/2023

85,43 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Helena Sellárová

30.03.2023

Návrh poistnej zmluvy číslo 1248133888

18/2023

147,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s

Obec Hontianska Vrbica

22.03.2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

17/2023

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hontianska Vrbica

16.03.2023

Kúpna zmluva č.17233/2023

16/2023

1,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

14.03.2023

Zmluva č.2/2023 o nájme bytu

15/2023

86,11 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Marek Hanuska

14.03.2023

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2023

14/2023

344,44 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Marek Hanuska

06.03.2023

Kúpna zmluva

13/2023

810,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Ernő Duba, Ágota Duba

02.03.2023

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

12/2023

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Barbora Valentíková

28.02.2023

Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2023

11/2023

341,72 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Helena Sellárová

28.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica č.2/2023

10/2023

4 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

28.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica č.1/2023

09/2023

2 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: