Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.05.2015

2015/13

Sadovnícka výstavba parku pri obecnom úrade

0,00 EUR

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

20.05.2015

2015/12

Oprava skladu pri základnej škole

4 651,44 EUR

Imrich Šinko-MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

18.05.2015

2015/11

Kvetinové priesady.

0,00 EUR

J.Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

14.05.2015

2015/10

Kuchynské potreby pre školskú jedáleň.

526,55 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.05.2015

2015/9

Vypracovanie PHSR obce Hontianska Vrbica na roky 2015-2020

650,00 EUR

Ing. Margaréta Szabóová

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2015

2015/8

Vyhotovenie 20 ks stohovateľných postieľok pre materskú školu

33,33 EUR

Miloš Cigánik

Obec Hontianska Vrbica

22.04.2015

2015/7

Búracie práce na objekte " Sociálne zariadenie - WC pri požiarnej zbrojnici " včetne odvozu stavebn

0,00 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2015

2015/6

Výsadba trávnika v areáli ZŠ Hontianska Vrbica

2 952,00 EUR

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

23.03.2015

2015/5

Zemné práce a úprava plochy v základnej škole H.Vrbica

366,78 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

2015/4

Informačná tabuľa + príslušenstvo - výroba a dodanie

761,64 EUR

ALUPROJEKT s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

2015/3

Oceľový rozoberateľný altánok - výroba a dodanie

1 699,99 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

04.02.2015

2015/2

Demontáž vianočnej výzdoby a servis verejného osvetlenia.

698,35 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

07.01.2015

2015/1

Vyhotovenie znaleckého posudku na objekt kultúrneho domu p.č. 293

250,00 EUR

Ing.Jozef Ďuriš

Obec Hontianska Vrbica

27.11.2014

2014/19

Vianočná výzdoba, montáž 2ks svietidiel v výložníkom a oprava VO

0,00 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

20.11.2014

2014/18

Odvodnenie cesty pred požiarnou zbrojnicou

0,00 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2014

2014/17

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie stavebných pozemkov

683,00 EUR

Ing. Július Juhász GEODET

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2014

2014/16

Uteráky s výšivkou 29 ks.

389,76 EUR

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

06.10.2014

2014/15

Montážne práce na zriadenie internetového pripojenia

0,00 EUR

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK Trade

Obec Hontianska Vrbica

26.09.2014

2014/14

Oprava elektoinštalácie

0,00 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

04.08.2014

2014/13

Známky pre psov 100ks a obecná vlajka 2ks

129,60 EUR

Jozef Smrhola-OPLYMP

Obec Hontianska Vrbica

23.07.2014

2014/12

Office Home and Business 2013 32-bit/x64 SK v počte 3ks

698,70 EUR

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK Trade

Obec Hontianska Vrbica

21.05.2014

2014/11

Pyramídové kvetináče v počte 2ks

999,00 EUR

Andrej Szabó Klampiarstvo

Obec Hontianska Vrbica

13.05.2014

2014/10

5 ks plachiet a rozmerom 3x3 m

0,00 EUR

ARSICUA spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2014

2014/9

PC bez operačného programu Windows 7

272,90 EUR

L.K:Trade -Ing. Ľ.Kopčányi

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2014

2014/8

Monitoring podzemných vúd na rekultivovanej skládke TKO

759,00 EUR

GEO - Komárno, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: