Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.02.2019

1/2019

Ponorné čerpadlo

677,25 EUR šestosedemdesiatsedem 25/100 bez DPH

LKpumpservice, spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.12.2018

23/2018

Bezpečnostná dokumentácia /projekt GDPR

190,00 EUR stodevädesiat

Richard Krajčík

Obec Hontianska Vrbica

21.11.2018

22/2018

Vyhotovenie geometrického plánu na prístavbu hasičskej zbrojnice

Neuvedené

Gabriel Kosztolányi

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2018

21/2018

vyhotovenie revíznej správy na bleskozvod

150,00 EUR stopäťdesiat

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2018

20/2018

Svetelná vianočná výzdoba na stromček

1 226,63 EUR tisícdvestodvadsaťšesť 63/100

ORGECO spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

27.09.2018

19/2018

rozšírenie obecného rozhlasu

397,20 EUR tristodeväťdesiatsedem 20/100

ELMIKO-Miloš Kovačovic

Obec Hontianska Vrbica

17.09.2018

18/2018

Zabezpečenie hudobnej produkcie

200,00 EUR dvesto

Róbert Rikkoň

Obec Hontianska Vrbica

17.09.2018

17/2018

Ročná kontrola detského ihriska v ZŠ

290,00 EUR dvestodeväťdesiat

Slovenská inštitúcia údržby,servisu a kontroly detských ihrísk spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

27.08.2018

16/2018

betónové oplotenie v areáli ZŠ

6 996,03 EUR šesťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť 03/100

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

08.08.2018

15/2018

Montáž satelitnej techniky na bytový dom č.331

Neuvedené

INISSAT

Obec Hontianska Vrbica

11.07.2018

14/2018

Údržba multifunkčného ihriska

Neuvedené

Funny Sport Slovensko s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.07.2018

13/2018

Maliarske práce v budove materskej školy

Neuvedené

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

25.05.2018

12/2018

Výstavba betónového podkladu pod altánok do základnej školy

4 284,00 EUR štyritisícdvestoosemdesiatštyri

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

16.05.2018

11/2018

260ks petúnie

127,40 EUR stodvadsaťsedem 40/100

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

04.05.2018

10/2018

Dodávka a montáž altánku a záhradné sedenie do základnej školy

Neuvedené

Andrej Kováč

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2018

9/2018

Kontajner na zber kuchynského odpadu H-OLi 1ks

346,80 EUR tristoštyridsaťšesť 80/100

PRIMUS, spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2018

8/2018

Vyhotovenie vchodu a dažďovej kanalizácie v základnej škole

2 414,91 EUR dvetisícštyristoštrnásť 91/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

21.03.2018

7/2018

Zhotovenie elektrickej prípojky lokality " Turján"

940,00 EUR deväťstoštyridsať

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

13.03.2018

6/2018

vypracovanie cenovej ponuky na pozemok C-KN parc.č. 1045/1 o výmere 17286 m2 / cukorplac

180,00 EUR stoosemdesiat

Ing.Jozef Ďuriš

Obec Hontianska Vrbica

13.03.2018

5/2018

Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice H.Vrbica "

500,00 EUR päťsto

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

13.03.2018

4/2018

Výrub stromov v intraviláne obce Hontianska Vrbica

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Daniel Guťan - ROPE

Obec Hontianska Vrbica

20.02.2018

3/2018

Vypracovanie žiadosti o NFP z ÚV SR v programe -podpora rozvoja športu na rok 2018

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2018

2/2018

Vypracovanie znaleckých posudkov na budovu novostavby 8b.j. a pozemku

320,00 EUR tristodvadsť

Ing.Jozef Ďuriš

Obec Hontianska Vrbica

04.01.2018

1/2018

Vypracovanie žiadosti o NFP z operačného programu kvalita životného prostredia pre projekt " Obstara

1 140,00 EUR tisícstoštyridsať

SUPPORT a CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.11.2017

34/2017

Vystúpenie pre deti v rámci podujatia " Čarovné pastelky " dňa 16.11.2017

200,00 EUR dvesto

Zahrajko, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: