Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2020

17/2020

Pneumatiky na V3S

Neuvedené

Probat-Pavel Vyletel

Obec Hontianska Vrbica

25.06.2020

16/2020

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

1 000,00 EUR tisíceur

RSÚC levice, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

25.06.2020

15/2020

Oprava strešnej konštrukcie na základnej škole

1 460,00 EUR tisícštyristošesťdesiat eur

Daniel Turnai

Obec Hontianska Vrbica

25.06.2020

14/2020

Vodoinštalačné práce sociálneho zariadenia v MŠ

Neuvedené

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

08.06.2020

13/2020

Vyhotovenie vodovodnej prípojky

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

02.06.2020

12/2020

Výrub stromu

130,00 EUR stotridsať eur

Daniel Guťan - ROPE

Obec Hontianska Vrbica

02.06.2020

11/2020

Vyhotovenie vodovodnej prípojky

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

18.05.2020

10/2020

Betón na verejnú studňu

Neuvedené

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2020

09/2020

Vyhotovenie geometrického plánu

250,00 EUR dvestopäťdesiat

GEODET Kosztolányi Gabriel

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2020

08/2020

tenisová sieť

108,67 EUR stoosem eur šesťdesiatsedem centov

Funny Sport Slovensko s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.04.2020

07/2020

Vyhotovenie 2ks informačných tabúľ

68,40 EUR šesťdesiatosem eur štyridsať centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

01.04.2020

06/2020

Servisné práce na PC , zriadenie pripojenia

272,40 EUR dvestosedemdesiatdva eur štyridsať centov

L.K:Trade -Ing. Ľ.Kopčányi

Obec Hontianska Vrbica

12.03.2020

5/2020

Predstavenie na Mikuláša

350,00 EUR tristopäťdesiat eur + cestovné

Bábkové divadlo Lienka

Obec Hontianska Vrbica

26.02.2020

4/2020

Montáž hlavného ističa

25,84 EUR dvestopäťdesiatdva eur osemdesiatštyri centov

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.02.2020

3/2020

Vyhotovenie tabule

67,56 EUR šesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

03.02.2020

2/2020

Servis kondenzačných kotlov 8ks

48,00 EUR štyridsť osem

Bohumil Bálint

Obec Hontianska Vrbica

13.01.2020

1/2020

spracovanie ŽoP a monitorovacej správy na projekt "Novostavba športového areálu pri ZŠ Hontianska Vr

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

16.12.2019

29/2019

Plomby na bytové vodomery v počte 20ks

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

10.12.2019

28/2019

Vyhotovenie nápisu názvu obce a loga na autobusové zastávky v počte 2ks.

472,80 EUR štyristosedemdesiatdva eur osemdesiat centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

10.12.2019

27/2019

Odvoz a likvidácia TKO od 01.01.2020

92,04 EUR devädesiatdva eur štyri centy

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.12.2019

26/2019

INW vysokotlakové dúchadlá ČOV - bytovky

1 124,00 EUR tisicstodvadsaťštyri

IN-ECO, spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2019

25/2019

Geodetické zameranie a spracovanie porealizačného stavu stavby

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Ing. Július Juhász GEODET

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2019

24/2019

Výroba informačnej tabule.

70,32 EUR sedemdesiat eur tridsaťdva centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

14.10.2019

23/2019

Vyhotovenie geometrického plánu na objekty v ZŠ

3 769,00 EUR tristosedemdesiatšeť eur

Ing. Július Juhász GEODET

Obec Hontianska Vrbica

10.10.2019

22/2019

Oprava poškodenej fasády na budove základnej školy

2 150,00 EUR dvetisícstopäťdesiat eur

Ladislav Jónaš

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: