Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.09.2021

21/2021

Periodická prehliadka kondenz. kotlov 8ks-bytovka Profis

568,20 EUR päťstošesťdesiatosem eur dvadsať centov

Erik Sedlák - LAHER

Obec Hontianska Vrbica

07.09.2021

20/2021

Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc.

232,92 EUR dvestotridsaťdvaeur deväťdesiatdva centov

Miroslav Lešťan - HASLEX

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

19/2021

Servisné práce plynových kotlov vrátane revízie plynového spotrebiča -8ks/Profis

636,00 EUR šestotridsaťšesť eur

LEMAR LEVICE s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

18/2021

Aktualizácia komunitného plánu

80,00 EUR osemdesiat eur

Podžobrácka farma, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

16/2021

Vybudovanie vodomernej šachty

1 497,46 EUR jedentisícštyristodevädesiatsedem eur štyridsaťšesť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

15/2021

Zemné práce bukdozérom

500,00 EUR päťsto eur

Ľubomír Húdik-HUDIKOP

Obec Hontianska Vrbica

16.06.2021

14/2021

Dodávka a montáž čerpacej technológie - studňa futbalové ihrisko H.Vrbica

5 498,64 EUR päťtisícštyristodeväťdesiatosem eur šesťdesiatštyri centov

Aqua Garden, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

13/2021

čerpadlo LOWRA

900,22 EUR devästo eur dvadsaťdva centov

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

12/2021

Rekonštrukcia domu smútku a odvodnenie miestnej komunikácie-"Šuťom"

10 261,45 EUR desaťtisícdvestošesťdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

12/2021

Rekonštrukcia domu smútku a odvodnenie miestnej komunikácie-"Šuťom"

10 261,45 EUR desaťtisícdvestošesťdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2021

11/2021

Spevnenie anténového stožiara na 8b.j. Novostavba

30,00 EUR tridsať eur

INISSAT Roman Ábelovský

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2021

10/2021

uličné stĺpy s LED svietidlom 3ks

1 730,09 EUR tisícsedemstotridsať eur deväť centov

STRADER s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2021

9/2021

Vŕtanie studne v areáli futbalového štadióna a TJ Družstevník Hontianska Vrbica

3 000,00 EUR tritisíc euro

Ondrej Bogár

Obec Hontianska Vrbica

03.05.2021

8/2021

Letničky 250ks

197,50 EUR stodeväťdesiatsedem eur päťdesiat centov

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2021

7/2021

Vypracovanie PD k územnému konaniu a k stavebnému povoleniu

16 176,00 EUR šestnásťtisíc stosedemdesiatšesť eur

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2021

6/2021

zabezpečenie podkladov k územnému rozhodnutiu

699,00 EUR šestodeväťdesiatdeväť eur

M:projekcia s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.03.2021

5/2021

Údržba školského areálu v ZŠ a výsadbu okrasných stromov

1 796,40 EUR jedentisícsedemstodeväťdesiatšesť eur a štyridsať centov

Profi Partner LV s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2021

4/2021

Dodávka zemného plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

02.03.2021

3/2021

Servisné práce na vedení miestneho rozhlasu

261,12 EUR dvestošestnásť eur dvanásť centov

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.02.2021

1/2021

Vyhotovenie geometrického plánu za oddelenie stavebných pozemkov

560,00 EUR päťstošesťdesiat eur

Kosztolányi Gabriel GEODET

Obec Hontianska Vrbica

12.02.2021

2/2021

Materiál na testovanie obyvateľov

Neuvedené

LV SR s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

18.12.2020

29/2020

Polohopisné a výškové meranie

240,00 EUR dvestoštyridsať

GEODET Kosztolányi Gabriel

Obec Hontianska Vrbica

18.11.2020

28/2020

Vysokozdvižná plošina na demontáž a montáž vianočnej výzdoby

Neuvedené

DJ rental

Obec Hontianska Vrbica

16.10.2020

27/2020

Nákupné poukážky pre jubilantov.

Neuvedené

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2020

26/2020

Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, činnosť C1-Triedený zber komunálneho odpa

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

IJK-CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: