Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.01.2023

2/2023

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Novostavba 8b.j. s.č. 331

290,00 EUR

Antigas s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

27.01.2023

1/2023

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 8b.j. Profis s.č. 324

290,00 EUR

Antigas s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

21.10.2022

10/2022

Mikulášsky program s rozprávkou

450,00 EUR + cestovné

Michal Pánis

Obec Hontianska Vrbica

10.10.2022

09/2022

Servisné práce na plynových zariadeniach

Neuvedené

Erik Sedlák - LAHER, Adyho 9, 93701 Želiezovce

Obec Hontianska Vrbica

12.09.2022

08/2022

Výsadba stromov v obci Hontianska Vrbica

4 953,60 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.05.2022

07/2022

Bavlnené tašky na deň detí

394,20 EUR

Ing. Milan Timko, THEMIS 4 YOU s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.05.2022

06/2022

Kvety na verejné priestory v obci

737,50 EUR

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

06.04.2022

05/2022

Rozhlasová ústredňa

792,00 EUR sedemstodeväťdesiatdva eur

ELMIKO-Miloš Kovačovic

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2022

04/2022

Výrub stromu -lipa malolistá na par.č. 822/2

200,00 EUR dvesto eur

Daniel Guťan - ROPE

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2022

03/2022

Situačná dokumentácia - rozpočet " Výstavba okrasných drevín "

50,00 EUR päťdesiat eur

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2022

02/2022

Spracovanie ŽoP z dotačnej schémy NSK Leader 2022

200,00 EUR dvesto eur

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

28.01.2022

1/2022

Notebook pre ŠJ

Neuvedené

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK Trade

Obec Hontianska Vrbica

28.12.2021

30/2021

Pohrebné služby pre občana obce p. R.Kišš - kremácia

Neuvedené

Pohrebné a cintorínske služby Peter Pastorok

Obec Hontianska Vrbica

06.12.2021

29/2021

Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci

20,00 EUR dvadsať eur / hodinu

Lukáš Páchnik

Obec Hontianska Vrbica

26.11.2021

28/2021

Odber obedov do základnej a materskej školy v obci Hontianska Vrbica

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Demandice, č.131, 93585 Demandice

Obec Hontianska Vrbica

16.11.2021

27/2021

Obedy pre základnú školu

Neuvedené

Obec Júr nad Hronom

Obec Hontianska Vrbica

16.11.2021

26/2021

Novostavba :Revízia plyn. zariadení 8ks x 30€ +regulačnej stanice 50€

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

Antal Árpád

Obec Hontianska Vrbica

21.10.2021

25/2021

Zabezpečenie zdravotného dohľadu pri práci

240,00 EUR dvestoštyridsať

PZS Orava, s.r.o., Šútovce 190, 97201 Bojnice

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2021

24/2021

Doprava plošiny- osvetlenie vianočného stromu a orezanie konárov

Neuvedené

Zoltán Jenei DJ-RENTAL

Obec Hontianska Vrbica

05.10.2021

23/2021

Nákupné poukážky pre jubilantov dôchodcov 36ks po 10€

360,00 EUR tristošesťdesiat

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

17/2021

Terénne úpravy -cvičisko pre DHZO

Neuvedené

Ľubomír Húdik-HUDIKOP

Obec Hontianska Vrbica

23.09.2021

22/2021

Revízia elektrických zariadení 8 bytov, spoločných priestorov a bleskozvodu v 8b.j PROFIS

380,00 EUR tristoosemdesiat eur

Miloš Beňadik, Kuzmányiho č.19, 93405 Levice

Obec Hontianska Vrbica

07.09.2021

21/2021

Periodická prehliadka kondenz. kotlov 8ks-bytovka Profis

568,20 EUR päťstošesťdesiatosem eur dvadsať centov

Erik Sedlák - LAHER

Obec Hontianska Vrbica

07.09.2021

20/2021

Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc.

232,92 EUR dvestotridsaťdvaeur deväťdesiatdva centov

Miroslav Lešťan - HASLEX

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

19/2021

Servisné práce plynových kotlov vrátane revízie plynového spotrebiča -8ks/Profis

636,00 EUR šestotridsaťšesť eur

LEMAR LEVICE s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: