Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.12.2021

30/2021

Pohrebné služby pre občana obce p. R.Kišš - kremácia

Neuvedené

Pohrebné a cintorínske služby Peter Pastorok

Obec Hontianska Vrbica

06.12.2021

29/2021

Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci

20,00 EUR dvadsať eur / hodinu

Lukáš Páchnik

Obec Hontianska Vrbica

26.11.2021

28/2021

Odber obedov do základnej a materskej školy v obci Hontianska Vrbica

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Demandice, č.131, 93585 Demandice

Obec Hontianska Vrbica

16.11.2021

27/2021

Obedy pre základnú školu

Neuvedené

Obec Júr nad Hronom

Obec Hontianska Vrbica

16.11.2021

26/2021

Novostavba :Revízia plyn. zariadení 8ks x 30€ +regulačnej stanice 50€

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

Antal Árpád

Obec Hontianska Vrbica

21.10.2021

25/2021

Zabezpečenie zdravotného dohľadu pri práci

240,00 EUR dvestoštyridsať

PZS Orava, s.r.o., Šútovce 190, 97201 Bojnice

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2021

24/2021

Doprava plošiny- osvetlenie vianočného stromu a orezanie konárov

Neuvedené

Zoltán Jenei DJ-RENTAL

Obec Hontianska Vrbica

05.10.2021

23/2021

Nákupné poukážky pre jubilantov dôchodcov 36ks po 10€

360,00 EUR tristošesťdesiat

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

17/2021

Terénne úpravy -cvičisko pre DHZO

Neuvedené

Ľubomír Húdik-HUDIKOP

Obec Hontianska Vrbica

23.09.2021

22/2021

Revízia elektrických zariadení 8 bytov, spoločných priestorov a bleskozvodu v 8b.j PROFIS

380,00 EUR tristoosemdesiat eur

Miloš Beňadik, Kuzmányiho č.19, 93405 Levice

Obec Hontianska Vrbica

07.09.2021

21/2021

Periodická prehliadka kondenz. kotlov 8ks-bytovka Profis

568,20 EUR päťstošesťdesiatosem eur dvadsať centov

Erik Sedlák - LAHER

Obec Hontianska Vrbica

07.09.2021

20/2021

Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc.

232,92 EUR dvestotridsaťdvaeur deväťdesiatdva centov

Miroslav Lešťan - HASLEX

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

19/2021

Servisné práce plynových kotlov vrátane revízie plynového spotrebiča -8ks/Profis

636,00 EUR šestotridsaťšesť eur

LEMAR LEVICE s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

02.09.2021

18/2021

Aktualizácia komunitného plánu

80,00 EUR osemdesiat eur

Podžobrácka farma, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

16/2021

Vybudovanie vodomernej šachty

1 497,46 EUR jedentisícštyristodevädesiatsedem eur štyridsaťšesť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

15/2021

Zemné práce bukdozérom

500,00 EUR päťsto eur

Ľubomír Húdik-HUDIKOP

Obec Hontianska Vrbica

16.06.2021

14/2021

Dodávka a montáž čerpacej technológie - studňa futbalové ihrisko H.Vrbica

5 498,64 EUR päťtisícštyristodeväťdesiatosem eur šesťdesiatštyri centov

Aqua Garden, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

13/2021

čerpadlo LOWRA

900,22 EUR devästo eur dvadsaťdva centov

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

12/2021

Rekonštrukcia domu smútku a odvodnenie miestnej komunikácie-"Šuťom"

10 261,45 EUR desaťtisícdvestošesťdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

12/2021

Rekonštrukcia domu smútku a odvodnenie miestnej komunikácie-"Šuťom"

10 261,45 EUR desaťtisícdvestošesťdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2021

11/2021

Spevnenie anténového stožiara na 8b.j. Novostavba

30,00 EUR tridsať eur

INISSAT Roman Ábelovský

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2021

10/2021

uličné stĺpy s LED svietidlom 3ks

1 730,09 EUR tisícsedemstotridsať eur deväť centov

STRADER s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2021

9/2021

Vŕtanie studne v areáli futbalového štadióna a TJ Družstevník Hontianska Vrbica

3 000,00 EUR tritisíc euro

Ondrej Bogár

Obec Hontianska Vrbica

03.05.2021

8/2021

Letničky 250ks

197,50 EUR stodeväťdesiatsedem eur päťdesiat centov

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2021

7/2021

Vypracovanie PD k územnému konaniu a k stavebnému povoleniu

16 176,00 EUR šestnásťtisíc stosedemdesiatšesť eur

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: