Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.03.2021

3/2021

Servisné práce na vedení miestneho rozhlasu

261,12 EUR dvestošestnásť eur dvanásť centov

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.02.2021

1/2021

Vyhotovenie geometrického plánu za oddelenie stavebných pozemkov

560,00 EUR päťstošesťdesiat eur

Kosztolányi Gabriel GEODET

Obec Hontianska Vrbica

12.02.2021

2/2021

Materiál na testovanie obyvateľov

Neuvedené

LV SR s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

18.12.2020

29/2020

Polohopisné a výškové meranie

240,00 EUR dvestoštyridsať

GEODET Kosztolányi Gabriel

Obec Hontianska Vrbica

18.11.2020

28/2020

Vysokozdvižná plošina na demontáž a montáž vianočnej výzdoby

Neuvedené

DJ rental

Obec Hontianska Vrbica

16.10.2020

27/2020

Nákupné poukážky pre jubilantov.

Neuvedené

COOP Jednita Levice, spotrebné družstvo

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2020

26/2020

Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, činnosť C1-Triedený zber komunálneho odpa

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

IJK-CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

23.09.2020

25/2020

Vyhotovenie architektonickej štúdie na výstavbu rodinných bytov

705,60 EUR sedemstopäť eur šesťdesiat centov

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

18.08.2020

24/2020

Periodická prehliadka kondenz.kotlov a odborná prehliadka-skúška pl.kotlov v 8b.j. Profis

971,40 EUR deväťstosedemdesiatjedeneur štyridsaťcentov

Erik Sedlák - LAHER

Obec Hontianska Vrbica

11.08.2020

23/2020

Murárske a maliarske práce v Dome smútku

972,43 EUR deväťstosedemdesiatdvaeur štyridsťtricentov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2020

21/2020

Systém evidencie odpadov " Separus"

1 839,00 EUR tisícosemstotridsaťdeväť eur

Enecol s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2020

20/2020

Vypracovanie PHSR na roky 2021-2027

650,00 EUR šestopäťdesiat eur

Ing. Margaréta Szabóová

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2020

22/2020

Deliace steny do MŠ

376,80 EUR tristosedemdesiatšesť eur osemdesiat centov

Centrál-Plus s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.07.2020

19/2020

Vodoinštalačné a kúrenárske práce v ZŠ

1 817,57 EUR tisícosemstosedemnásťeur päťdesiatsedemcentov

Ján Deák - ÚK

Obec Hontianska Vrbica

01.07.2020

18/2020

Notebook ACER + operačný program Office a Windows 10

Neuvedené

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK Trade

Obec Hontianska Vrbica

30.06.2020

17/2020

Pneumatiky na V3S

Neuvedené

Probat-Pavel Vyletel

Obec Hontianska Vrbica

25.06.2020

16/2020

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

1 000,00 EUR tisíceur

RSÚC levice, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

25.06.2020

15/2020

Oprava strešnej konštrukcie na základnej škole

1 460,00 EUR tisícštyristošesťdesiat eur

Daniel Turnai

Obec Hontianska Vrbica

25.06.2020

14/2020

Vodoinštalačné práce sociálneho zariadenia v MŠ

Neuvedené

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

08.06.2020

13/2020

Vyhotovenie vodovodnej prípojky

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

02.06.2020

12/2020

Výrub stromu

130,00 EUR stotridsať eur

Daniel Guťan - ROPE

Obec Hontianska Vrbica

02.06.2020

11/2020

Vyhotovenie vodovodnej prípojky

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

18.05.2020

10/2020

Betón na verejnú studňu

Neuvedené

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2020

09/2020

Vyhotovenie geometrického plánu

250,00 EUR dvestopäťdesiat

GEODET Kosztolányi Gabriel

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2020

08/2020

tenisová sieť

108,67 EUR stoosem eur šesťdesiatsedem centov

Funny Sport Slovensko s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: