Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.12.2017

7194093070

KD,MŠ,ŠJ

297,00 EUR

SPP, a.s.

obec

01.12.2017

7102843838

OcÚ

42,59 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

01.12.2017

7102801296

15,32 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

01.12.2017

1102843810

OcÚ

30,91 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

01.12.2017

312439117

internet TJ

13,90 EUR

Dávid Kondicz-KONFERNET network

obec

01.12.2017

91701926

poplatok za programy 2018

223,07 EUR

Asseco Solutions, a.s.

obec

01.12.2017

20171864

odvoz kuch.odpadu

18,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o.

obec

01.12.2017

20170963

služby CO

50,00 EUR

Bc.Jana Magdolenová

obec

01.12.2017

20170077

udžba VO

329,17 EUR

Infralux, s.r.o.

obec

02.11.2017

2017/467

kontrola hasiac.prístr.

191,05 EUR

Miroslav Lešťan - HASLEX

obec

02.11.2017

2017/105

knižky-vzdel.poukazy

65,00 EUR

Ing. Mária Kučerová

obec

04.07.2017

117511037

8b.j.

300,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

04.07.2017

117511034

platby 6-11/17 ZŠ

42,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

04.07.2017

117511033

platby 6-11/17 TJ

60,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

04.07.2017

117510963

platby 6-11/17 KD,MŠ,ŠJ

120,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

01.12.2017

2217101900

papier

31,08 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o.

obec

01.12.2017

170999

odvoz KO

760,68 EUR

MIKONA plus,s.r.o.

obec

02.11.2017

5917035870

prístup Verejná správa

48,00 EUR

Poradca podnikateľa,spol.s.r.o

obec

01.12.2017

000004/11/17

Adventné figúry

942,07 EUR

CHOMIC M.Swiwzy Spolka Jawna

obec

02.11.2017

7170100597

poskyt.inform.k auditu

60,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

obec

02.11.2017

2017/0179

tlač pozvánok deň dôchodc

48,00 EUR

Marián Székely - MYKY

obec

02.11.2017

666/2017

služby PO a BOZP

135,00 EUR

P.o.-TECH R.Zomborský

obec

02.11.2017

20170894

školné DHZ

60,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec

02.11.2017

20170064

údržba detrs.ihriska ZŠ

10 218,00 EUR

Intersystem EU s.r.o.

obec

02.11.2017

2017/147

AJ 10/17

239,04 EUR

Akadémia vzdelávania Levice, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: