Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.02.2021

212000040

oprava notebooku

267,00 EUR

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK Trade

obec

25.02.2021

202141643

gumičky na ovce

7,34 EUR

VETIS-MVDR.Peter Pongrácz

obec

25.02.2021

202112786

antiv.progr. TJ-na 2 roky

40,25 EUR

ESET spol. s.r.o.

obec

25.02.2021

6112100010

zabezpeč.služby na testov

1 660,30 EUR

Obec Svodín

obec

25.02.2021

20210054

resp.dôchod,mater.testov.

257,88 EUR

LVSR s.r.o.

obec

25.02.2021

2021141

kancelárske potreby

50,18 EUR

Pavol Riecky

obec

25.02.2021

8277033929

OcÚ,MŠ,ZŠ

107,27 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

25.02.2021

8277033902

OcÚ

31,81 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

25.02.2021

2913046450

KD,MŠ,ZŠ

123,47 EUR

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

obec

25.02.2021

1521020948

Materiál testovanie

25,89 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o.

obec

25.02.2021

21200031

mobil.aplikácia-V obraze

816,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

25.02.2021

20210118

materiál MR

22,78 EUR

Trio-elko s.r.o.

obec

25.02.2021

2140577

rohož OcÚ, MŠ

37,52 EUR

Lindström,s.r.o.

obec

25.02.2021

2136560

rohož ZŠ

23,72 EUR

Lindström,s.r.o.

obec

25.02.2021

2100638

verejný rozhlas

38,40 EUR

SLOVGRAM

obec

29.01.2021

8050050766

vyúčt.ZŠ 2020

-3,63 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

29.01.2021

8050050677

vyúčtovanie Profis

-147,06 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

29.01.2021

8050050672

vyúčt. TJ 2020

-52,23 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

29.01.2021

8050050507

vyúčt.KD,MŠ,ŠJ 2020

-18,52 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

25.02.2021

8707204893

382,00 EUR

SPP, a.s.

obec

25.02.2021

1900198660

internet TJ

13,90 EUR

KONFER net.s.r.o.

obec

25.02.2021

1521020746

materiál testovanie

31,62 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o.

obec

25.02.2021

1012117085

elektrika 2/21

445,72 EUR

Magna Energia a.s.

obec

25.02.2021

20210032

služby CO

50,00 EUR

Bc.Jana Magdolenová

obec

25.02.2021

20210004

údržba VO

329,17 EUR

Infralux, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: