Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.06.2018

Zmluva č.0058-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

2018/30

143 710,00 EUR stoštyridsaťtritisícsedemstodesať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Hontianska Vrbica

05.06.2018

Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hontianska Vrbica

2018/29

49 764,68 EUR štyridsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiatštyri 68/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

05.06.2018

Zmluva o úvere č.400/183/2018 POo

2018/28

215 560,00 EUR dvestopätnásťtisícpäťstošesťdesiat

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Hontianska Vrbica

31.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvani a osobných údajov

2018/27

Neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.05.2018

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

2018/26

359 280,00 EUR tristopäťdesiatdeväťtisícdvestoosemdesiat

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2018

Príkazná zmluva č.22/2017/EL

2018/25

120,00 EUR stodvadsať

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190042222

2018/24

6,64 EUR šesť 64/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2018

DOHODA č.18/15/52A/52

2018/23

300,12 EUR tristo 12/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

27.04.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2018

2018/22

706,64 EUR sedemstošesť 64/100

Obec Hontianska Vrbica

Denisa Laczkovská, Tomáš Ďurčík

27.04.2018

Zmluva č.1/2018 o nájme bytu

2018/21

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Denisa Laczkovská, Tomáš Ďurčík

23.04.2018

Zmluva č.38 439 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzavretá v zmysle § 51 OZ

2018//20

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

20.04.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/19

100,00 EUR sto

Obec Hontianska Vrbica

Eva Rafaelová

18.04.2018

Zmluva o grantovom účte

2018/18

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

13.04.2018

Nájomná zmluva o nájme nabytových priestorov

2018/17

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Eva Rafaelová

04.04.2018

Úrazové poistenie

2018/16

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

26.03.2018

Úrazové poistenie

2018/15

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

26.03.2018

Úrazové poistenie

2018/14

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

26.03.2018

DOHODA č.18/15/050/8

2018/13

2 591,04 EUR dvetisícpäťstodeväťdesiatjeden 04/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

21.03.2018

Kúpna zmluva

2018/12

2 120,27 EUR dvetisícstodvadsať 27/100

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2018

Kúpna zmluva

2018/11

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

06.03.2018

DOHODA č.18/15/50j/5

2018/10

9 327,60 EUR deväťtisíctristodvadsaťsedem 60/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

22.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2018 č.2/2018

2018/09

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

22.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2018 č.1/2018

2018/08

10 500,00 EUR desaťtisícpäťsto

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

21.02.2018

Kúpna zmluva

2018/07

359 280,00 EUR tristopäťdesiatdeväťtisícdvestoosemdesiat

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

15.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.013/2018

2018/06

950,00 EUR deväťstopäťdesiat

SUPPORT a CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: