Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.06.2022

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

19/2022

40,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Robert Lovaš

26.05.2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

18/2022

154,80 EUR ročne len servis 39,60€

INISOFT s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

09.05.2022

Dodatok č.1 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

17/2022

3 790,00 EUR tritisícsedemstodeväťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

09.05.2022

Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce

16/2022

640,00 EUR šesto štyridsať eur

Bc. Richard Zomborský, P.O.-TECH

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2022

Zmluva č.322 0249 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

15/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

28.04.2022

Zmluva o vystúpení

14/2022

100,00 EUR

Mgr. Nikola Jakubíková

Obec Hontianska Vrbica

26.04.2022

Zmluva o prenájme profesionálnej techniky

13/2022

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Róbert Birner

Obec Hontianska Vrbica

26.04.2022

Kúpna zmluva

12/2022

419,95 EUR štyristojedenásť eur deväťdesiatpäť centov

Jozef Kurucz, Hontianska Vrbica č.127, 93555 Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

20.04.2022

Darovacia zmluvač.1888/2022

11/2022

30,00 EUR tridsať eur

Obec Hontianska Vrbica

Pierott, n.o.

19.04.2022

Kúpna zmluva

10/2022

110,50 EUR stodesať eur päťdesiat centov

Obec Hontianska Vrbica

RKC na Slovensku, cirkevný zbor Hontianska Vrbica

14.04.2022

Darovacia zmluva č.1/2022

09/2022

50,00 EUR päťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

13.04.2022

Kúpna zmluva

08/2022

320,00 EUR tristodvadsať eur

Obec Hontianska Vrbica

Martina Racsková

06.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica č.2/2022

07/2022

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

06.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska vrbica v roku 2022 č.1/2022

06/2022

6 000,00 EUR šesťtisíc eur

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

24.03.2022

Zmluva č.1/2022 o nájme bytu

05/2022

86,11 EUR osemdesiatšesť eur jedenásť centov

Marek Hanuska

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2022

04/2022

344,44 EUR tristoštyridsaťštyri eur štyridsaťštyri centov

Marek Hanuska

Obec Hontianska Vrbica

23.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

03/2022

504,00 EUR päťstoštyri eur

Obec Hontianska Vrbica

Galileo Corporation s.r.o.

09.02.2022

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení stravy pre Základnú a Materskú školu Hontianska Vrbica

02/2022

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Základná škola s materskou školou Demandice, č.131, 93585 Demandice

24.01.2022

Zmluva o zabezpečení stravy pre Základnú školu a materskú školu Hontianska Vrbica

01/2022

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Základná škola s materskou školou Demandice, č.131, 93585 Demandice

06.12.2021

Zmluva o najme pozemku využívaného na pestovanie zeleniny, ovocia, okresnej zelene a poľnohospodárskych plodín

35/2021

20,16 EUR dvadsať eur šestnásť centov

Daniel Konček

Obec Hontianska Vrbica

18.11.2021

DOHODA č.21/15/012/53 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

34/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

16.11.2021

DOHODA č.21/15/010/114 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.5 písm.b), ods.11,§26 ods. 2 písm g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej )núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

33/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

03.11.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

32/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

ZSE Energia,a.s.

13.10.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

31/2021

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

11.10.2021

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ust.§269 odst.2a 3 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení noviel

30/2021

360,00 EUR tristošesťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: