Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 080-2008.318 a č. 080-2033-318

2012/9

641,29 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

Poistná zmluva výpočtovej techniky - Základná škola

2013/16

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

Dodatok č. 1 k dohode o príspevku na aktivačnú činnost

2013/12

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

Poistná zmluva

2011/11

988,30 EUR

UNIQA poisťovňa,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

Kúpna zmluva podľa §409 Obch.zák.č.513/1991 Zb.

2011/8

2 520,00 EUR

BELLIMPLEX s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytovaní služieb podľa par.261 a násl.Obch.Z

2011/6

32,86 EUR

SAMNET-inf.systém samosprávy

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o pripojení

2011/5

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

2011/4

800,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytnutí dotácie

2011/2

3 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Zmluva o poskytnutí dotácie

2011/1

10 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: