Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2013

Zmluva č.278-112-7401/2013 o poskytovaní vybraných súborov

2013/19

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav BA

Obec Hontianska Vrbica

20.11.2013

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.20553/26110130083

2013/18

0,00 EUR

Ústav informácií a prognóz školastva

Obec Hontianska Vrbica

31.10.2013

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

2013/17

6 627,00 EUR

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

28.10.2013

Nájomná zmluva č.6/2013

2013/15

50,27 EUR

Obec Hontianska Vrbica

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

27.09.2013

Zmluva o dielo č.09/2013

2013/14

378,90 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

25.09.2013

Zmluva o dielo č.012/2013

2013/13

3 764,00 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

11.06.2013

Zmluva o dielo č.008/2013

2013/11

11 484,90 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

11.06.2013

Zmluva o dielo č.007/2013

2013/10

23 819,52 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Hontianska Vrbica

30.05.2013

Dohoda č.5/§52/2013/ŠR

2013/9

1 144,80 EUR

Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

28.05.2013

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na

2013/8

5 012,70 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Hontianska Vrbica

27.05.2013

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

2013/7

1,00 EUR

Hontianska Vrbica

ZLatner,spol. s.r.o.

25.04.2013

Zmluva č.172/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010

2013/6

300,00 EUR

Nitrianska samosprávny kraj

Obec Hontianska Vrbica

18.04.2013

Nájomná zmluva č.1/2013

2013/5

0,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

Hontianska Vrbica

11.04.2013

Dohoda č.24/§50j/VAOTP/2013

2013/4

5 012,70 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

02.04.2013

Zmluva o dielo 04/2013-!50j - obec Hontianska Vrbica

2013/3

279,55 EUR

Hontianska Vrbica

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

06.03.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej doácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2013

2013/2

1 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

06.03.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej doácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2013

2013/1

9 500,00 EUR

Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

20.12.2012

Dodatok č.3

2012/22

5,48 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

20.12.2012

Dodatok č.2

2012/21

0,95 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

26.11.2012

Dohoda č.110/§52a/2012/NP V2

2012/20

129,50 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

31.10.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK č. 2/2012

2012/19

1 970,48 EUR

Miestna akčná skupina OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Hontianska Vrbica

29.10.2012

Zmluva o nájme pozemku

2012/18

120,00 EUR

FOREST ENERGY, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.10.2012

Dohoda č. 47/§52/2012/NP V-2

2012/17

279,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

01.10.2012

Zmluva o dielo č.008/2012

2012/16

3 119,98 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

26.09.2012

Dodatok č.3

2012/11

2 097 560,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: