Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.08.2022

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

39/2022

Neuvedené

LUNYS s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2022

Zmluva č.8/2022 o nájme bytu

38/2022

176,42 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi, Iveta Földiová

03.08.2022

Zmluva č.7/2022 o nájme bytu

37/2022

176,42 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

03.08.2022

Zmluva č.6/2022 o nájme bytu

36/2022

176,42 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Kuba, Róbert Kuba

03.08.2022

Zmluva č.5/2022 o nájme bytu

35/2022

176,44 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

03.08.2022

Zmluva č.4/2022 o nájme bytu

34/2022

86,11 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

03.08.2022

Zmluva č.3/2022 o nájme bytu

33/2022

86,11 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

03.08.2022

Zmluva č.2/2022 o nájme bytu

32/2022

86,11 EUR mesačne

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.8/2022

31/2022

705,68 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2022

30/2022

705,68 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2022

29/2022

705,68 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Kuba

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.5/2022

28/2022

705,76 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2022

27/2022

344,44 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2022

26/2022

344,44 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

28.07.2022

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2022

25/2022

344,44 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

22.07.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-025/2022

24/2022

50 228,60 EUR

Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR

Obec Hontianska Vrbica

04.07.2022

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

23/2022

50,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

04.07.2022

Kúpna zmluva č.37329/2022

22/2022

1,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

04.07.2022

Zmluva o vystúpení

21/2022

200,00 EUR

Peter Sutyányi

Obec Hontianska Vrbica

17.06.2022

Zmluva o spolupráci

20/2022

100,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

17.06.2022

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

19/2022

40,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Robert Lovaš

26.05.2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

18/2022

154,80 EUR ročne len servis 39,60€

INISOFT s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

09.05.2022

Dodatok č.1 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

17/2022

3 790,00 EUR tritisícsedemstodeväťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

09.05.2022

Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce

16/2022

640,00 EUR šesto štyridsať eur

Bc. Richard Zomborský, P.O.-TECH

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2022

Zmluva č.322 0249 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

15/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: