Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.2015/11

2015/21

700,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. 034/15_SU

2015/20

2 945,00 EUR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2015

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie

2015/19

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

02.04.2015

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

2015/18

8,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

02.04.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas programu

2015/17

24,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

31.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/16

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

30.03.2015

DOHODA č.8/2015/§54-VZ

2015/15

6 165,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2015

DOHODA č.10/§50j/NS 2015

2015/14

3 589,67 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

06.03.2015

Zmluva č.5/1000045771 o dodávke vody z verejného vodovodu

2015/13

20,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

06.03.2015

Zmluva č.5/1000045784 o dodávke vody z verejného vodovodu

2015/12

7,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/11

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/9

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/8

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2015

ZMLUVA č.:5/1000044792 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

2015/7

10,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Hontianska Vrbica

14.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2015/6

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hontianska Vrbica

13.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2015/5

15,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hontianska Vrbica

04.02.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2015/4

29,95 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/3

230,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/2

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/1

10 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

02.01.2015

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/PL

2014/38

100,00 EUR

Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce

Hontianska Vrbica

29.12.2014

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/EL

2014/37

100,00 EUR

Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce

Hontianska Vrbica

18.12.2014

Nájomná zmluva č.3/2014

2014/36

600,00 EUR

Peter Bakai

Hontianska Vrbica

24.11.2014

Nájomná zmluva č.1/2014

2014/33

55,33 EUR

Gamota-agro s.r.o.

Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: