Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2015

DOHODA č.10/§50j/NS 2015

2015/14

3 589,67 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/11

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/9

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

2015/8

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

06.03.2015

Zmluva č.5/1000045771 o dodávke vody z verejného vodovodu

2015/13

20,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

06.03.2015

Zmluva č.5/1000045784 o dodávke vody z verejného vodovodu

2015/12

7,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2015

ZMLUVA č.:5/1000044792 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

2015/7

10,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Hontianska Vrbica

13.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2015/5

15,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hontianska Vrbica

14.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2015/6

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/3

230,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/2

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/1

10 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

04.02.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2015/4

29,95 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Hontianska Vrbica

02.01.2015

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/PL

2014/38

100,00 EUR

Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce

Hontianska Vrbica

29.12.2014

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/EL

2014/37

100,00 EUR

Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce

Hontianska Vrbica

18.12.2014

Nájomná zmluva č.3/2014

2014/36

600,00 EUR

Peter Bakai

Hontianska Vrbica

30.10.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2014/30

700,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Hontianska Vrbica

14.11.2014

Dohoda

2014/32

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

04.09.2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďaľších webhostingových služieb

2014/27

280,00 EUR

Galileo

Hontianska Vrbica

04.09.2014

Zmluva o dielo

2014/26

500,00 EUR

Galileo

Hontianska Vrbica

25.08.2014

Dohoda č.41/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zák.č.5/2004 Z.z.

2014/29

1 900,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

26.08.2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2014/25

15,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hontianska Vrbica

21.07.2014

Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č.1400043

2014/17

12 707,42 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hontianska Vrbica

09.07.2014

Dohoda uzatvorená podľa §10 odst.3, odst.9 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

2014/14

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: