Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2017

Úrazové poistenie znevýhodneneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2017/16

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

24.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluvy č.2000/062

2017/15

342,00 EUR tristoštyridsaťdva

Remek,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.04.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/14

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.03.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2017/13

69,90 EUR šesťdesiatdeväť 90/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

23.03.2017

Zamestnávateľská zmluva č.100011187

2017/12

10,00 EUR desať

STABILITA,d.d.,a.s.

Obec Hontianska Vrbica

22.03.2017

Dohoda č.17/15/050/8

2017/11

2 348,12 EUR dvetisíctristoštyridsaťosem 12/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

10.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

2017/10

285,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Hontianska Vrbica

07.03.2017

Dodatok č.1 k Dohode č.17/15/50j/4

2017/9

4 226,58 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

20.02.2017

Dohoda č.17/15/50J/4

2017/8

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

13.02.2017

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.710731/01

2017/7

2 251,83 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

08.02.2017

Záložná zmluva č.0021-PRB/2016/Z

2017/6

359 035,38 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

02.02.2017

Dodatok č.1 k zmluve č.7/2015

2017/5

0,00 EUR

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

02.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2017 č. 2/2017

2017/4

3 500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

02.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2017 č. 1/2017

2017/3

11 500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

24.01.2017

Zmluva o pôžičke

2017/2

140,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jozef Mikolai

02.01.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2017/1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

20.12.2016

Dodatok č.1 k darovacej zmluve

2016/60

0,00 EUR

Mária Rášiová

Obec Hontianska Vrbica

19.12.2016

DOHODA č.16/15/012/78

2016/59

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

11.11.2016

Zmluva o pôžičke

2016/58

200,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jónáš Kováč

11.11.2016

Zmluva na poskytnutie služby

2016/57

0,00 EUR

MUDr.Mária Földesiová

Obec Hontianska Vrbica

10.11.2016

Darovacia zmluva

2016/56

0,00 EUR

Mária Rášiová

Obec Hontianska Vrbica

27.10.2016

Dohoda č.16/15/010/26

2016/55

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

14.10.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/54

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan

14.10.2016

Zmluva o nájme bytu č.8/2016

2016/53

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

13.10.2016

Kúpna zmluva

2016/52

350,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ivan Bogár , Mgr.Emília Šumichrastová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: