Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.11.2016

Darovacia zmluva

2016/56

0,00 EUR

Mária Rášiová

Obec Hontianska Vrbica

11.11.2016

Zmluva o pôžičke

2016/58

200,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jónáš Kováč

14.10.2016

Zmluva o nájme bytu č.8/2016

2016/53

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

10.10.2016

Zmluva o nájme bytu č.7/2016

2016/50

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

27.10.2016

Dohoda č.16/15/010/26

2016/55

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

14.10.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/54

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan

13.10.2016

Kúpna zmluva

2016/52

350,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ivan Bogár , Mgr.Emília Šumichrastová

10.10.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/51

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

05.10.2016

ZMLUVA č.5/1000074875 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2016/49

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

25.08.2016

Zmluva o nájme bytu č.6/2016

2016/36

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Fazekaš, Zlatica Járosiová

22.09.2016

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2016/48

150,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Valéria Pastierovičová

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/46

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/45

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/44

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Patrik Pilinský

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/43

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/42

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Fazekaš

06.09.2016

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2016/41

2 511,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Petra Pilinská

06.09.2016

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

2016/40

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Hontianska Vrbica

06.09.2016

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2016/39

150,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ľuba Prommerová

15.08.2016

Zmluva o nájme bytu č.5/2016

2016/35

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Patrik Pilinský

15.08.2016

Zmluva o nájme bytu č.4/2016

2016/34

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai, Erika Antalová

15.08.2016

Zmluva o nájme bytu č.3/2016

2016/33

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

15.08.2016

Zmluva o nájme bytu č.2/2016

2016/32

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

15.08.2016

Zmluva o nájme bytu č.1/2016

2016/31

0,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Petra Pilinská

29.08.2016

Zmluva o bežnom účte

2016/37

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: