Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

2016/20

0,00 EUR

INSA, s.r.o. MACH TRADE, spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2016

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2016/19

8,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu

2016/18

24,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

04.05.2016

DOHODA č.16/15/050/7

2016/17

2 186,16 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

04.05.2016

DOHODA č.20/2016/§54-CzKN

2016/16

16 396,20 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

25.04.2016

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

2016/14

0,00 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

27.04.2016

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2016/15

840,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

14.04.2016

Koncesný zmluva

2016/13

0,00 EUR

INFRALUX, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

08.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2016 č.3/2016

2016/12

500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

30.03.2016

Zmluva č.NR150647 o uzatvorení budúcej zmluvy o spolupráci podľa §59 odst.3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením §289 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.

2016/11

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

18.03.2016

Zmluva č.26274

2016/9

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

18.03.2016

Zmluva o dielo

2016/8

74 391,82 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

07.03.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2016/6

216,36 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.03.2016

Zmluva č.1610580 v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z.

2016/10

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2016/5

22,75 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

21.01.2016

Kúpna zmluva č.1/2016

2016/3

359 035,38 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

21.01.2016

Dohoda o skončení účinnosti zmluvy o budúcej zmluve

2016/2

0,00 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

08.01.2016

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 65/2015/RCJ

2015/56

1,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

08.01.2016

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 65/2015/RCJ

2015/55

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

18.01.2016

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-293-028/2015

2016/1

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hontianska Vrbica

30.11.2015

DOHODA č.15/15/010/96

2015/47

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

16.03.2016

Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej služby

2016/7

150,00 EUR

Bc.Roman Zomborský

Obec Hontianska Vrbica

01.02.2016

Zmluva o dielo č. O/39/2016

2016/4

0,00 EUR

Metal Servis Recycling s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

08.12.2015

Poistná zmluva č.72901168

2015/49

120,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

08.12.2015

Poistná zmluva 11-411859

2015/48

1 007,48 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: