Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

17/2023

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hontianska Vrbica

16.03.2023

Kúpna zmluva č.17233/2023

16/2023

1,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

14.03.2023

Zmluva č.2/2023 o nájme bytu

15/2023

86,11 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Marek Hanuska

14.03.2023

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2023

14/2023

344,44 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Marek Hanuska

06.03.2023

Kúpna zmluva

13/2023

810,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Ernő Duba, Ágota Duba

02.03.2023

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

12/2023

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Barbora Valentíková

28.02.2023

Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2023

11/2023

341,72 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Helena Sellárová

28.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica č.2/2023

10/2023

4 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

28.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica č.1/2023

09/2023

2 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

27.02.2023

Ukončenie nájomnej zmluvy

08/2023

517,78 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Michal Bedhan, Slávka Behan

20.02.2023

Zamestnávateľská zmluvy č.00306975

07/2023

Neuvedené

Doplnková dôch.spoločnosť Tatra banky, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

15.02.2023

Zmluva č.1/2023 o nájme bytu

6/2023

189,10 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Fazekaš

10.02.2023

Dohoda o finančnej zábezpeke 1/2023

5/2023

756,40 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Fazekaš

07.02.2023

Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-NR-VO-195-024/2022

4/2023

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Hontianska Vrbica

23.01.2023

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

3/2023

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dávid Rafael

23.01.2023

Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území mesta / obce

2/2023

300,50 EUR

OZ Šťastný domov-Happy Hause

Obec Hontianska Vrbica

11.01.2023

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2023

90,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Erika Kabaiová

30.12.2022

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

61/2022

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Katarína Berkešová

21.12.2022

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

60/2022

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Zsolt Hermán

21.12.2022

Dodatok č.1 k darovacej zmluve č.DZ2022/416-5

59/2022

4 998,83 EUR

Nadácia Pontis

Obec Hontianska Vrbica

14.12.2022

Kúpna zmluva

58/2022

250,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Csilla Závodská

22.11.2022

Darovacia zmluva č.DZ2022/416-5

57/2022

4 998,83 EUR

Nadácia Pontis

Obec Hontianska Vrbica

14.11.2022

Kúpna zmluva

56/2022

250,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Csilla Závodská

11.11.2022

Dohoda č.22/15/012/12

55/2022

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

31.10.2022

Poistná zmluva

54/2022

184,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: