Dátum a čas

Dnes je utorok, 11.8.2020, 8:18:17

Aktuálne počasie

dnes, utorok 11. 8. 2020
slabý dážď 30 °C 19 °C
streda 12. 8. jasná obloha 30/18 °C
štvrtok 13. 8. zamračené 29/18 °C
piatok 14. 8. slabý dážď 25/20 °C

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č.21/2019, O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 47x

VZN č.4/2019, O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 53x

VZN č.1/2019, O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 59x

VZN č.8/2019, O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hontianska Vrbica Stiahnuté: 47x

VZN č.12/2019 "O výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach" Stiahnuté: 120x

2018

VZN č.5/2018, "O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Hontianska Vrbica" Stiahnuté: 240x

VZN č.25 z roku 2018 "O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov" Stiahnuté: 614x

2017

VZN č.18 "O opatrovateľskej službe" Stiahnuté: 286x

2016

Dodatok č.1_ k VZN _17_2011PodmienkyPredaja Stiahnuté: 333x

VZN č.4/2016.O nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 411x

VZN č.1 O miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 Stiahnuté: 467x

Sadzobník poplatkov obce na rok 2016 Stiahnuté: 379x

2015

VZN č. 1,O dani z nehnutelnosti od 1.1.2015 Stiahnuté: 432x

2014

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia Stiahnuté: 490x

VZN o dočasnom obmedzení, prípadne zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 465x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 366x

VZB o zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 475x

VZN o ochrane vonkajšieho ovzdušia Stiahnuté: 346x

VZN o dani za psa Stiahnuté: 359x

Dodatok k VZN o dani za psa Stiahnuté: 327x

Stránka