Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.08.2018

Kúpna zmluva

66/2018

175,40 EUR stosedemdesiatpäť 40/100

Obec Hontianska Vrbica

Jolana Baranová

14.08.2018

Zmluva č.10/2018 o nájme bytu

64/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi, Iveta Földiová

14.08.2018

Zmluva č.9/2018 o nájme bytu

63/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

14.08.2018

Zmluva č.8/2018 o nájme bytu

62/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Kuba, Róbert Kuba

14.08.2018

Zmluva č.7/2018 o nájme bytu

61/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

14.08.2018

Zmluva č.6/2018 o nájme bytu

60/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

14.08.2018

Zmluva č.5/2018

59/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

14.08.2018

Zmluva č. 4/2018 o nájme bytu

2018/58

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Alžbeta Valentíková

14.08.2018

Zmluva č.3/2018 o nájme bytu

2018/57

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

10.08.2018

Zmluva o termínovanom úvere č.144/001/18

2018/56

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

10.08.2018

Zmluva o temínovanom úvere č.23/032/08

2018/55

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.07.2018

Zmluva o dodávke plynu č.6300249815

2018/52

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.9/2018

2018/51

667,56 EUR šestošesdesiatsedem 56/100

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.8/2018

2018/50

667,56 EUR šestošesdesiatsedem 56/100

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2018

2018/49

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2018

2018/48

667,56 EUR šestošesdesiatsedem 56/100

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Kuba

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2018

2018/47

667,64 EUR šestošesťdesiatsedem 64/100

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č. 5/2018

2018/46

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2018

2018/45

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2018

2018/44

327,08 EUR tristodvadsťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Alžbeta Valentíková

19.07.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/43

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

03.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sportredkovateľom v052018

2018/42

Neuvedené

Asseco Solutions, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498633

2018/41

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498609

2018/40

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498583

2018/39

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: