Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.09.2015

2015/25

Vyhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie - Výstavba športového areálu

2 900,00 EUR

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

21.09.2015

2015/24

Vyhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie -Rekonštrukcia a modernizácie domu smútku

2 280,00 EUR

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

21.09.2015

2015/23

Strážna služba na obecné slávnosti 26.9.2015

200,00 EUR

GAMA GROUP, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

21.09.2015

2015/22

Zemné práce na toku Teplá

4 740,00 EUR

Eva Urbánová ŠPECIÁL TRANS

Obec Hontianska Vrbica

21.09.2015

2015/21

Plachtovina - náhľad 5000 mm x 3000mm

522,00 EUR

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

26.08.2015

2015/20

Deky a tričká s výšivkou "erb a 880 "

606,50 EUR

Marián Székely - MYKY

Obec Hontianska Vrbica

14.07.2015

2015/19

Oprava betónového múra , odvodnenie a osadenia tabule

1 448,94 EUR

Imrich Šinko-MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

14.07.2015

2015/18

Klampiarske práce na budove materskej školy.

280,00 EUR

Andrej Szabó Klampiarstvo

Obec Hontianska Vrbica

02.07.2015

2015/17

Zhotovenie architektonickej štúdie - zámeru na objekty .

940,00 EUR

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

18.06.2015

2015/16

Monitoring podzemných vôd na rekultivovanej skádke TKO

790,00 EUR

GEO - Komárno, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.06.2015

2015/15

Úpravu terénu s odvozom stavebnej sute v areáli ZŠ a úpravu skládky

0,00 EUR

Mario Valkovič

Obec Hontianska Vrbica

04.06.2015

2015/14

Zámková dlažba v základnej škole

878,80 EUR

Imrich Šinko-MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

25.05.2015

2015/13

Sadovnícka výstavba parku pri obecnom úrade

0,00 EUR

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

20.05.2015

2015/12

Oprava skladu pri základnej škole

4 651,44 EUR

Imrich Šinko-MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

18.05.2015

2015/11

Kvetinové priesady.

0,00 EUR

J.Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

14.05.2015

2015/10

Kuchynské potreby pre školskú jedáleň.

526,55 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.05.2015

2015/9

Vypracovanie PHSR obce Hontianska Vrbica na roky 2015-2020

650,00 EUR

Ing. Margaréta Szabóová

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2015

2015/8

Vyhotovenie 20 ks stohovateľných postieľok pre materskú školu

33,33 EUR

Miloš Cigánik

Obec Hontianska Vrbica

22.04.2015

2015/7

Búracie práce na objekte " Sociálne zariadenie - WC pri požiarnej zbrojnici " včetne odvozu…

0,00 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2015

2015/6

Výsadba trávnika v areáli ZŠ Hontianska Vrbica

2 952,00 EUR

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

23.03.2015

2015/5

Zemné práce a úprava plochy v základnej škole H.Vrbica

366,78 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2015

2015/4

Informačná tabuľa + príslušenstvo - výroba a dodanie

761,64 EUR

ALUPROJEKT s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

2015/3

Oceľový rozoberateľný altánok - výroba a dodanie

1 699,99 EUR

ZLatner,spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

04.02.2015

2015/2

Demontáž vianočnej výzdoby a servis verejného osvetlenia.

698,35 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

07.01.2015

2015/1

Vyhotovenie znaleckého posudku na objekt kultúrneho domu p.č. 293

250,00 EUR

Ing.Jozef Ďuriš

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: