Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.08.2017

24/2017

Zhotovenie projektovej dokumentácie " Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice "

1 680,00 EUR jedentisícšestoosemdesiat

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

22.08.2017

22/2017

Úprava povrchu stien a stropu vrátane maliarskych prác v dome smútku

1 857,77 EUR jedentisícosemstopäťdesiatsedem 77/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

22.08.2017

21/2017

Úprava povrchu stien a stropov vrátane maliarskych prác v základnej škole

1 921,73 EUR jedentisícdeväťstodvadsaťjeden 73/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

25.07.2017

19/2017

Vypracovanie žiadosti o NFP

500,00 EUR päťsto

Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

13.07.2017

18/2017

Zakúpenie krovinorezu STIHL FS310+AC40-2

599,00 EUR päťstodeväťdesiatdeväť

LESPOL-SERVIS s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

15.08.2017

20/2017

Zriadenie odbočenia na vodovodnú prípojku s dodávkou a montážou vodomeru. na par.č. 8 kat.úz. H…

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

04.07.2017

17/2017

Murárske práce v ZŠ

Neuvedené

Zsolt Hermán

Obec Hontianska Vrbica

20.06.2017

16/2017

Demontáž a osadenie stĺpa elektrického osvetlenia

Neuvedené

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

20.06.2017

15/2017

Vyhotovenie pieskoviska pre základnú školu

839,64 EUR osemtotridsaťdeväť 64/100

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

02.06.2017

14/2017

Vyhotovenie konštrukcie pieskoviska

839,64 EUR osemstotridsaťdeväť 64/100

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

26.05.2017

13/2017

kvetinové priesady

Neuvedené

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

16.05.2017

12/2017

Aerovizuálnu prehliadku obce

880,00 EUR osemstoosemdesiat

Michal Rostas-Soundvision

Obec Hontianska Vrbica

11.05.2017

11/2017

Zakúpenie trávneho traktora Kawasaki CubCadet XT2 QR106

3 199,90 EUR tritisícstodevädesiatdeväť 90/100

LESPOL-SERVIS s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

09.05.2017

10/2017

Spracovanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy Úradu vlády SR

250,00 EUR dvastopäťdesiat

Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

03.05.2017

9/2016

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na zriadenie EP

100,00 EUR sto

Štefan Vitál

Obec Hontianska Vrbica

24.04.2017

8/2016

Servisné práce na čistiarni odpadových vôd značky TOPAS 40-50M

Neuvedené

PRENAK spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

31.03.2017

7/2017

Zhotovenie zámeru-architektonickej štúdie " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice"

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

27.03.2017

6/2017

Kotvené lety balónom na 16.07.2017

Neuvedené

Branislav Končír

Obec Hontianska Vrbica

27.03.2017

5/2017

Kompostér JRK 2000 Premium 3ks

1 017,00 EUR jedentisícsedemnásť

JRKWaste Managment, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2017

4/2017

Nákup notebooku ASUS X541SC

369,00 EUR

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK Trade

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2017

3/2017

Vyhotovenie geometrického plánu "Pomník padlých hrdinov 1.sv.vojny "

250,00 EUR

Gabriel Kosztolányi

Obec Hontianska Vrbica

20.02.2017

2/2017

Dodanie a inštalácia 4 ks plynových spotrebičov

1 856,20 EUR

Esoplyn a.s. Želiezovce

Obec Hontianska Vrbica

24.01.2017

1/2017

Výmena ističa a vyhotovenie revíznej správy

204,48 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

09.11.2016

22/2016

Údržba vianočnej výzdoby

0,00 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

20.10.2016

21/2016

Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení na objektoch: KD,DS,MFI

624,00 EUR

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: