Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.07.2019

10/2019

Oprava a výmena uzáverov vody

515,66 EUR pätstopätnásťeur šesťdesiatšesťcentov

Ján Deák

Obec Hontianska Vrbica

08.07.2019

9/2019

Odvoz a likvidácia odpadu do 31.12.2019

Neuvedené

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

08.07.2019

8/2019

Operačný program OEM Windows10 2ks

Neuvedené

L.K:Trade -Ing. Ľ.Kopčányi

Obec Hontianska Vrbica

04.06.2019

7/2019

Znalecký posudok

80,00 EUR osemdesiat

Ing. Lenka Chládeková

Obec Hontianska Vrbica

03.06.2019

6/2019

Vyhotovenie geometrického plánu p.č.19 v k.ú. Hontianska Vrbica

Neuvedené

Gabriel Kosztolányi

Obec Hontianska Vrbica

03.06.2019

5/2019

Napojenie vodovodnej prípojky v zmysle stavebného povolenia č.j.25/2019-Buch.

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

30.05.2019

4/2019

Foršne na sedačky tribúny a na parkové lavičky

290,00 EUR dvestodeväťdesiat

Adrian Valentík

Obec Hontianska Vrbica

30.05.2019

3/2019

Stavebný dozor - Novostavba športového areálu pri ZŠ

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Alexander Ješko

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2019

2/2019

elektromontážne práce svietidiel v miestnom cintoríne

1 003,45 EUR tisíctri 45/100

DEÁK elektro, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.02.2019

1/2019

Ponorné čerpadlo

677,25 EUR šestosedemdesiatsedem 25/100 bez DPH

LKpumpservice, spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.12.2018

23/2018

Bezpečnostná dokumentácia /projekt GDPR

190,00 EUR stodevädesiat

Richard Krajčík

Obec Hontianska Vrbica

21.11.2018

22/2018

Vyhotovenie geometrického plánu na prístavbu hasičskej zbrojnice

Neuvedené

Gabriel Kosztolányi

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2018

21/2018

vyhotovenie revíznej správy na bleskozvod

150,00 EUR stopäťdesiat

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2018

20/2018

Svetelná vianočná výzdoba na stromček

1 226,63 EUR tisícdvestodvadsaťšesť 63/100

ORGECO spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

27.09.2018

19/2018

rozšírenie obecného rozhlasu

397,20 EUR tristodeväťdesiatsedem 20/100

ELMIKO-Miloš Kovačovic

Obec Hontianska Vrbica

17.09.2018

18/2018

Zabezpečenie hudobnej produkcie

200,00 EUR dvesto

Róbert Rikkoň

Obec Hontianska Vrbica

17.09.2018

17/2018

Ročná kontrola detského ihriska v ZŠ

290,00 EUR dvestodeväťdesiat

Slovenská inštitúcia údržby,servisu a kontroly detských ihrísk spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

27.08.2018

16/2018

betónové oplotenie v areáli ZŠ

6 996,03 EUR šesťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť 03/100

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

08.08.2018

15/2018

Montáž satelitnej techniky na bytový dom č.331

Neuvedené

INISSAT

Obec Hontianska Vrbica

11.07.2018

14/2018

Údržba multifunkčného ihriska

Neuvedené

Funny Sport Slovensko s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.07.2018

13/2018

Maliarske práce v budove materskej školy

Neuvedené

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

25.05.2018

12/2018

Výstavba betónového podkladu pod altánok do základnej školy

4 284,00 EUR štyritisícdvestoosemdesiatštyri

Zelená záhrada s.r.o., Levice

Obec Hontianska Vrbica

16.05.2018

11/2018

260ks petúnie

127,40 EUR stodvadsaťsedem 40/100

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

04.05.2018

10/2018

Dodávka a montáž altánku a záhradné sedenie do základnej školy

Neuvedené

Andrej Kováč

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2018

9/2018

Kontajner na zber kuchynského odpadu H-OLi 1ks

346,80 EUR tristoštyridsaťšesť 80/100

PRIMUS, spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: