Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.11.2019

201951

VO-tried.zber KO

100,00 EUR

Ing. Zuzana Matušková

obec

05.11.2019

5590031802

WinPam

71,70 EUR

IVES

obec

05.11.2019

1987041

rohož MŠ, Ocú

36,91 EUR

Lindström,s.r.o.

obec

05.11.2019

3291362145

str.lístky

1 007,60 EUR

DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.

obec

05.11.2019

2019655

audit 2018

849,41 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

obec

05.11.2019

8244011353

mobil obec

23,09 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

05.11.2019

5019820819

vývoz a likv.odp.vôd

65,66 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

05.11.2019

2019070

betónové odliatky ZŠ

90,00 EUR

Zoltán Szabó IZO betón

obec

05.11.2019

1983702

rohož ZŠ

17,18 EUR

Lindström,s.r.o.

obec

05.11.2019

2019011

doplatok p Rasiová

71,91 EUR

Zariadenie pre seniorov DD

obec

05.11.2019

8706746946

379,00 EUR

SPP, a.s.

obec

05.11.2019

8242947332

OcÚ

64,86 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

05.11.2019

8242947316

OcÚ

31,81 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

05.11.2019

8242881104

20,41 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

05.11.2019

8242881081

30,42 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

05.11.2019

2911207396

KD,MŠ,ŠJ

153,28 EUR

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

obec

05.11.2019

20190084

údržba VO

329,17 EUR

Infralux, s.r.o.

obec

05.11.2019

18/2019

oprav fasády ZŠ

2 150,00 EUR

Ladislav Jónáš

obec

05.11.2019

20190706

služby CO

50,00 EUR

Bc.Jana Magdolenová

obec

05.11.2019

201933

VO rek.a moder.au.zastav.

200,00 EUR

Ing. Zuzana Matušková

obec

04.10.2019

201950487

2 noteb.-2 roky-MŠ

34,61 EUR

ESET spol. s.r.o.

obec

04.10.2019

2019/397

kontrola hasiacich príst.

231,53 EUR

Miroslav Lešťan - HASLEX

obec

05.11.2019

5019820771

vývoz a likvidácia OV

63,62 EUR

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

obec

05.11.2019

009/2019

PD Rek.a mod.aut.zastavok

670,00 EUR

Ing.arch.Roderik Baltazár

obec

04.10.2019

2019/116

AJ 9/19

310,50 EUR

Akadémia vzdelávania Levice, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: