Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2018

2018/47

667,64 EUR šestošesťdesiatsedem 64/100

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č. 5/2018

2018/46

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2018

2018/45

327,08 EUR tristodvadsaťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

24.07.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2018

2018/44

327,08 EUR tristodvadsťsedem 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Alžbeta Valentíková

19.07.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/43

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

03.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sportredkovateľom v052018

2018/42

Neuvedené

Asseco Solutions, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498633

2018/41

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498609

2018/40

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498583

2018/39

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498530

2018/38

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498696

2018/37

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498819

2018/36

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106496672

2018/35

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.07.2018

Zmluva o dodávke plynu 9106498669

2018/34

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

22.06.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete č.4003140618

2018/33

216,32 EUR dvestošestnásť 32/100

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

21.06.2018

Záložná zmluva č.400/183/2018

2018/32

280 228,00 EUR dvestoosemdesiattisícdvestodvadsaťosem

Obec Hontianska Vrbica

Štátny fond rozvoja bývania

20.06.2018

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

2018/31

172,01 EUR stosedemdesiatdva 01/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

15.06.2018

Zmluva č.0058-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

2018/30

143 710,00 EUR stoštyridsaťtritisícsedemstodesať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Hontianska Vrbica

05.06.2018

Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hontianska Vrbica

2018/29

49 764,68 EUR štyridsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiatštyri 68/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

05.06.2018

Zmluva o úvere č.400/183/2018 POo

2018/28

215 560,00 EUR dvestopätnásťtisícpäťstošesťdesiat

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Hontianska Vrbica

31.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvani a osobných údajov

2018/27

Neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.05.2018

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

2018/26

359 280,00 EUR tristopäťdesiatdeväťtisícdvestoosemdesiat

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2018

Príkazná zmluva č.22/2017/EL

2018/25

120,00 EUR stodvadsať

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190042222

2018/24

6,64 EUR šesť 64/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

02.05.2018

DOHODA č.18/15/52A/52

2018/23

300,12 EUR tristo 12/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: