Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/2

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

09.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2015

2015/1

10 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

04.02.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2015/4

29,95 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Hontianska Vrbica

02.01.2015

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/PL

2014/38

100,00 EUR

Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce

Hontianska Vrbica

29.12.2014

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/EL

2014/37

100,00 EUR

Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce

Hontianska Vrbica

18.12.2014

Nájomná zmluva č.3/2014

2014/36

600,00 EUR

Peter Bakai

Hontianska Vrbica

30.10.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2014/30

700,00 EUR

LUMA AUDIT,s.r.o.

Hontianska Vrbica

14.11.2014

Dohoda

2014/32

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

04.09.2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďaľších webhostingových služieb

2014/27

280,00 EUR

Galileo

Hontianska Vrbica

04.09.2014

Zmluva o dielo

2014/26

500,00 EUR

Galileo

Hontianska Vrbica

25.08.2014

Dohoda č.41/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zák.č.5/2004 Z.z.

2014/29

1 900,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

26.08.2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2014/25

15,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Hontianska Vrbica

21.07.2014

Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č.1400043

2014/17

12 707,42 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hontianska Vrbica

09.07.2014

Dohoda uzatvorená podľa §10 odst.3, odst.9 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

2014/14

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

01.07.2014

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

2014/12

13 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Hontianska Vrbica

07.08.2014

Dohoda č.32/§50/NS/2014 o poskynutí finančného príspevku na podporu zamestnávania podľa § 50

2014/19

1 140,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

15.07.2014

Kúpna zmluva

2014/15

2 053,35 EUR

Marián Hancko

Hontianska Vrbica

09.07.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

2014/13

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

04.06.2014

Zmluva o pskytnutí NFP č. 1400042

2014/6

19 849,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hontianska Vrbica

11.06.2014

Dohoda č.24/§50/NS/2014

2014/11

1 900,04 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

11.06.2014

Dohoda č.24/§50j/NS/2014

2014/10

2 850,06 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

11.06.2014

Dohoda č.08/§52/2014/ŠR

2014/9

163,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Hontianska Vrbica

17.02.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica

2014/2

1 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

07.02.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica

2014/1

10 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Hontianska Vrbica

24.11.2014

Nájomná zmluva č.1/2014

2014/33

55,33 EUR

Gamota-agro s.r.o.

Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: